Giám sát hệ thống tài chính: Chỉ tiêu và mô hình định lượng
Sách

Giám sát hệ thống tài chính: Chỉ tiêu và mô hình định lượng

05/09/2014 - 5015 lượt xem

Để có thêm thông tin chi tiết về cuốn sách, xin mời liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Trung tâm Thông tin – Tư liệu,

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Địa chỉ: Số 68 Phan Đình Phùng – Ba Đình – Hà Nội

Điện thoại: +84 - 4- 37338930 – Fax: +84 - 4 - 37338930

Email: tttl@mpi.gov.vn


Tin tức khác