Đào tạo tiến sĩ
Đào tạo tiến sĩ

THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP VIỆN (NCS Nguyễn Thị Thanh Mai)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Viện cho NCS Nguyễn Thị Thanh Mai.

01/06/2017

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ (NCS Chu Minh Hội)

Đề tài luận án: “Tác động của phát triển tài chính đến bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam”

16/05/2017

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ (NCS Lê Thanh Sơn)

Đề tài luận án: “Chính sách phát triển kinh tế biển và hải đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”

16/05/2017

Danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2017 (Khoá 13)

Hội đồng tuyển sinh Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) công bố danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2017 (Khoá 13).

16/05/2017

Công bố Kết quả tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2017 (Khoá 13)

Hội đồng tuyển sinh Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) công bố Kết quả tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2017 (Khoá 13).

15/05/2017

THÔNG BÁO LỊCH XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2017 (KHÓA 13)

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thông báo cho các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh năm 2017 tại Viện như sau:

28/04/2017

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài luận án: “Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thu-chi ngân sách của Thành phố Hải Phòng” Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Mai Mã NCS: 62.150

28/04/2017

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài luận án: “Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của ngành vận tải biển Việt Nam” Tác giả: Lưu Quốc Hưng Mã NCS: 62.159

26/04/2017

Công bố điều kiện xác định chỉ tiêu tuyển sinh 2017

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương công bố các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo và xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017 theo số lượng chỉ tiêu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo.

14/04/2017

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài luận án: “Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp xây dựng giao thông Việt Nam” Tác giả: Lê Thế Anh                                           Mã NCS: 62.127

16/02/2017