THÔNG BÁO
THÔNG BÁO

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 (đợt 3)

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023  (đợt 3)

27/06/2023

Mời tham dự Hội thảo “Tháo bỏ rào cản điều kiện kinh doanh: Lựa chọn cải cách cho phát triển doanh nghiệp”

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách môi trường kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai rà soát các quy định pháp lý, nhận diện vướng mắc đang tạo rào cản đối với doanh nghiệp, trong đó có những bất cập về ngành nghề kinh doanh có điều kiện, điều kiện kinh doanh và các thủ tục hành chính liên quan...

26/06/2023

Thông báo về việc tuyển dụng chuyên gia tư vấn

Trong khuôn khổ thực hiện Thỏa thuận hoạt động về “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo xanh trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam” giữa Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam và Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương ký ngày 01 tháng 6 năm 2023, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thông báo tuyển dụng 05 chuyên gia tư vấn thực hiện công việc/hoạt động theo Điều khoản tham chiếu (TOR) đính kèm...

20/06/2023

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách quý I.2023

Công khai thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách quý I.2023

11/04/2023

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 (đợt 2)

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023  (đợt 2)

06/04/2023

Báo cáo công khai thực hiện dự toán quý IV năm 2022 và năm 2022 - CIEM

Báo cáo công khai thực hiện dự toán quý IV năm 2022 và năm 2022

20/02/2023

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 (đợt 1)

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023  (đợt 1)

 

05/01/2023