Tin tức
Tin tức

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ: “ảnh hưởng của việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp tới thu nhập của hộ nông dân”

Ngày 15 tháng 6 năm 2006, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW tổ chức bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “ảnh hưởng của việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp tới thu nhập của hộ nông dân” do ThS. Lưu Đức Khải, nghiên cứu viên chính, ban Chính sách Phát triển Nông thôn làm chủ nhiệm.

16/06/2006

Hội thảo: “Về các hình thức đầu tư quy định tại dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư”

Trong khuôn khổ dự án CIEM-GTZ về “Hỗ trợ cải cách kinh tế vĩ mô tại Việt Nam”, Trung tâm tư vấn quản lý và đào tạo, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức hội thảo: “Về cáchình thức đầu tư quy định tại dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư” tại Thành phố Vinh, Nghệ An trong hai ngày 1 và ngày 2 tháng 6 năm 2006.

05/06/2006

Thông báo tuyển Công ty tư vấn và chuyên gia tư vấn

Văn phòng dự án CIEM-DANIDA, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tuyển (01) công ty tư vấn và (01) chuyên gia tư vấn

01/06/2006

Tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư tại Thái Bình

Tiếp tục thực hiện chương trình tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ nâng cao kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và cán bộ quản lý nhà nước ở địa phương của Dự án VIE 01-025, Trung tâm Tư vấn Quản lý và Đào tạo, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã phối hợp với ủy ban nhân dân Tỉnh Thái Bình đã tổ chức khóa tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư vào ngày 23 và ngày 24 tháng 5 năm 2006 tại Tỉnh Thái Bình.

25/05/2006

Hội thảo về "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường"

Được sự hỗ trợ của Dự án “Nâng cao năng lực nghiên cứu chính sách” do Sida (Thụy Điển) tài trợ, ngày 24/5/2006, Viện Nghiên cứu QLKTTW tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt nam”.

25/05/2006

Tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư tại 2 tỉnh Đồng nai và Bình Phước

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tưcho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và cán bộ quản lý nhà nước ở địa phương của Dự án VIE 01-025, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã phối hợp với Uỷ ban Nhân dân các tỉnh Đồng Nai và Bình Phước lần lượt tổ chức giới thiệu hai Luật trên tại Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai vào ngày 9 và 10 tháng 5 năm 2006 và tại TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vào ngày 11 và ngày 12 tháng 5 năm 2006.

16/05/2006

Hội thảo "Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu"

Được sự hỗ trợ của Dự án Danida – CIEM, trong hai ngày 4 và 5 tháng 5 năm 2006, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương đã tổ chức cuộc hội thảo “Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp không phân biệt hình thức sở hữu”.

08/05/2006

Diễn đàn quốc tế về chuyển đổi kinh tế

Trong 2 ngày 11 và 12 tháng 4 năm 2006, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TƯ phối hợp với Viện Cải cách và phát triển Trung quốc (CIRD) và Tổ chức hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ)tổ chức Diễn đàn quốc tế về chuyển đổi kinh tế. Diễn đàn là một hoạt động của “Mạng quốc tế về nghiên cứu kinh tế chuyển đổi”, được thành lập từ tháng 4/2005 giữa các thành viên tham gia là các viện, tổ chức nghiên cứu của một số nền kinh tế chuyển đổi, trong đó có Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TƯ. Hoạt động của Mạng được GTZ hỗ trợ về mặt tài chính

13/04/2006

Tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư tại Huế và tại Đà Nẵng

Tiếp tục thực hiện chương trình tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ nâng cao kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và cán bộ quản lý nhà nước ở địa phương của Dự án VIE 01-025, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵnglần lượt tổ chức hai khóa tập huấn Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư vào ngày 4 và ngày 5 tháng 4 năm 2006 tại tp. Huế; ngày 6 và ngày 7 tháng 4 năm 2006 tại tp. Đà Nẵng

10/04/2006

Hội thảo “Kiểm chứng các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô trong kế hoạch 5 năm 2006-2010 dựa trên mô hình cân bằng tổng thể tính toán được”

Trong khuôn khổ Hợp tác nghiên cứu chính sách công giữa Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương và Viện Nghiên cứu Phát triển Thái Lan (TDRI), ngày 6 tháng 4 năm 2006, tại Nhà khách Chính Phủ, 37 Hùng Vương, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW đã tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu “Kiểm chứng các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô trong kế hoạch 5 năm 2006-2010 dựa trên mô hình cân bằng tổng thể tính toán được”.

07/04/2006