Tin tức
Tin tức

Hội thảo "Định lượng giá trị tài nguyên của Việt Nam"

Trong khuôn khổ dự án CIEM-DANIDA, ngày 29 tháng 7 năm 2008, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Khoa Kinh tế (DoE) trường Đại học Tổng hợp Copenhagen tổ chức Hội thảo "Định lượng giá trị tài nguyên của Việt Nam". Tham gia Hội thảo có đại diện của các Bộ ngành, các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học.

30/07/2008

Toạ đàm "Cách sử dụng và khai thác hiệu quả Bộ dữ liệu Điều tra doanh nghiệp năm 2005 - 2006"

Trong khuôn khổ dự án CIEM-DANIDA, ngày 10 tháng 7 năm 2008, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với các chuyên gia của Tổng cục Thống kê tổ chức Toạ đàm "Cách sử dụng và khai thác hiệu quả Bộ dữ liệu Điều tra doanh nghiệp năm 2005 - 2006".

11/07/2008

Thông báo buổi Hội thảo "Mối liên hệ giữa thương mại và đầu tư ở Việt Nam"

Thời gian: ngày 10 tháng 7 năm 2008 Địa điểm: tại Hà Nội

07/07/2008

Công bố “Báo cáo Kinh tế Việt Nam 2007”

Báo cáo Kinh tế Việt Nam của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương là báo cáo hàng năm nhằm cung cấp thông tin cho bạn đọc toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam diễn ra trong năm, những thành tựu đạt được, phân tích những vấn đề tồn tại, những thách thức cần vượt qua và dự báo triển vọng tăng trưởng một số chỉ tiêu kinh tế cho năm tiếp theo.

08/05/2008

Thông báo buổi Hội thảo về tìm hiểu vai trò đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam

Thời gian: ngày 7 tháng 5 năm 2008 Địa điểm: tại Hà Nội

02/05/2008

Diễn đàn Quốc tế về chuyển đổi kinh tế năm 2008

Được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TƯ phối hợp với Cơ quan hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ) tại Hà Nội, và Viện Cải cách và phát triển Trung Quốc tổ chức Diễn đàn quốc tế lần thứ năm về cải cách kinh tế ở các nền kinh tế chuyển đổi Châu Á trong hai ngày 2 và ngày 3 tháng 4 năm 2008 tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

04/04/2008

Bảo vệ nghiệm thu đề tài cấp Bộ năm 2007 “Cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế vào lĩnh vực xây dựng nhà ở cho công nhân tại các Khu công nghiệp, khu chế xuất”

Thực hiện Quyết định số 141/QĐ-BKH, ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã tổ chức buổi bảo vệ nghiệm thu đề tài cấp Bộ năm 2007 “Cơ chế, chính sách thu hút đầu tư của các thành phần kinh tế vào lĩnh vực xây dựng nhà ở cho công nhân tại các Khu công nghiệp, khu chế xuất” do PGS.TS. Lê Xuân Bá, Phó Viện trưởng, làm chủ nhiệm và các cộng sự cùng thực hiện,.

30/01/2008

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ năm 2007: “Đánh giá đóng góp của các ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành tới tăng trưởng năng suất (lao động) ở Việt Nam”

Thực hiện Quyết định số 1373/QĐ-BKH ngày 22 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chiều ngày 4 tháng 1 năm 2008, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã tổ chức buổi bảo vệ nghiệm thu đề tài cấp Bộ năm 2007: “Đánh giá đóng góp của các ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu ngành tới tăng trưởng năng suất (lao động) ở Việt Nam”, do TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh, Phó Trưởng ban, Ban KHQL, làm chủ nhiệm đề tài.

04/01/2008

Hội thảo báo cáo kết quả nghiên cứu dự thảo Đề án "Đổi mới chức năng, nhiệm vụ và phương thức quản lý nhà nước về kinh tế"

Ngày 27/12/2007, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã tổ chức Hội thảo báo cáo kết quả dự thảo về “Đổi mới chức năng, nhiệm vụ và phương thức quản lý nhà nước về kinh tế”. Tên tiêu mục của Đề án này nằm trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Nghị quyết của Quốc hội khoá XI về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2006 - 2010.

28/12/2007

Bảo vệ đề tài cấp Bộ: "Nghiên cứu cơ chế chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho bảo vệ môi trường" (05/12/2007 - tại Hà Nội)

Đề tài: “Nghiên cứu cơ chế chính sách thúc đâỷ doanh nghiệp đầu tư cho bảo vệ môi trường”

06/12/2007