Điều tra khảo sát
Điều tra khảo sát

Khảo sát tại CHLB Đức và CH Séc về vai trò của Nhà nước đối với hoạt động cung ứng dịch vụ công tại các nước có nền kinh tế thị trường và nền kinh tế đang chuyển đổi sang cơ chế thị trường

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án ‘Nâng cao năng lực phân tích và nghiên cứu chính sách’ do DANIDA hỗ trợ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức đoàn nghiên cứu khảo sát tại hai nước CH liên bang Đức và CH Séc từ ngày 1 đến 12 tháng 6 năm 2008

19/03/2008

Khảo sát tại Trung Quốc về “Kinh nghiệm điều chỉnh chính sách sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)" (từ ngày 31/11 - 09/12/2006)

Trong khuôn khổ Chương trình nghiên cứu khoa học năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW đã thực hiện chuyến đi khảo sát và làm việc tại bốn tỉnh, thành phố ở Trung Quốc, cụ thể ở Nam Ninh, Thượng Hải, Thẩm Quyến và Quảng Châu về “Kinh nghiệm điều chỉnh chính sách của Trung quốc sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)”, từ ngày 30/11/2006 đến ngày 09/12/2006 nhằm hỗ trợ cho việc nghiên cứu về vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam sau khi gia nhập WTO.

19/03/2006

Khảo sát tại Đan Mạch và Ba Lan về Quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường và vai trò của xã hội dân sự" (từ ngày 28/8 đến ngày 9/9/2006)

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án: "Tăng cường năng lực nghiên cứu phát triển và phân tích chính sách của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương" (Dự án DANIDA-CIEM), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức một chuyến khảo sát tại Đan Mạch và Ba Lan với mục đích nghiên cứu về hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế, quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường và vai trò của xã hội dân sự. Đoàn đã gặp gỡ và trao đổi với 13 cơ quan nhà nước và tổ chức của Đan Mạch và Ba Lan

19/03/2006

Khảo sát tại Đài Loan: Kinh nghiệm về Đổi mới quản lý của chính quyền đối với doanh nghiệp và phát triển kinh tế hộ ở nông thôn (từ ngày 15 đến 17/05/2006)

Đề cương báo cáo khảo sát Kinh nghiệm của Đài Loan về Đổi mới quản lý của chính quyền đối với doanh nghiệp và phát triển kinh tế hộ ở nông thôn

19/03/2006

Khảo sát về Luật doanh nghiệp tại Hoa Kỳ (từ 1/8 đến 6/8/2005)

Từ ngày 1 đến 6 tháng 8 năm 2005, được sự hỗ trợ của Dự án Star-Vietnam, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương đã tổ chức chuyến khảo sát về Luật Doanh nghiệp tại Hoa Kỳ. Mục đích của chuyến khảo sát là tìm hiểu pháp luật về đầu tư, chế độ đăng ký kinh doanh và giám sát của cơ quan nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh.

19/03/2005

Khảo sát về Luật Doanh nghiệp tại Hungary (từ ngày 10 đến 20/12/2005)

Một số quan sát đáng ghi nhận trong chuyến khảo sát:

19/03/2005

Khảo sát về đề tài “Phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế” tại Malaysia (từ 1/11 đến 8/11/2004)

Mục đích chính của chuyến khảo sát là tìm hiểu kinh nghiệm thực tiễn của Malaysia về phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế. Các lĩnh vực cụ thể bao gồm các vấn đề liên quan đến phân cấp quản lý nhà nước trong:

19/03/2004