Hoạt động
Hoạt động

Thị trường dịch vụ phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam- Thực trạng, các vấn đề và giải pháp"

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trần Kim Hào, Phó Tổng biên tập - Tạp chí Quản lý kinh tế

16/03/2004

Diễn đàn "Tăng cường quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản. Nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam"

Ngày 4-3-2004, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW phối hợp với Quỹ Câu lạc bộ châu Á của Nhật Bản tổ chức diễn đàn quốc tế "Tăng cường quan hệ kinh tế Việt Nam - Nhật Bản. Nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam". Đây là sự tiếp nối diễn đàn "Kinh doanh Việt Nam - Nhật Bản" đã được tổ chức tại Tokyo tháng 1 năm 2002. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm thực hiện "Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản" do Thủ tướng hai nước đề xuất vào tháng 12 năm 2003.

05/03/2004

Thực trạng phá sản doanh nghiệp và giải pháp hoàn thiện pháp luật về phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Kim Anh, Nghiên cứu viên - Ban Nghiên cứu đổi mới và phát triển doanh nghiệp

01/03/2004

Hội thảo giới thiêu báo cáo "Kinh nghiệm quốc tế trong khuyến khích và quản lý các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài"

Ngày 25/1/2005, Hội thảo "Kinh nghiệm quốc tế về khuyến khích và quản lý các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài" đã được tổ chức tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW. Diễn giả của Hội thảo là Giáo sư William E.Kosar, thuộc R.F.N. MANAGEMENT INC - Canada, chuyên gia tư vấn của UNDP.

26/01/2004

Đánh giá hiện trạng bảo hiểm xã hội ở Việt Nam (Đề tài năm 2003)

Chủ nhiệm đề tài: CN. Trần Trung Hiếu, Nghiên cứu viên -  Ban Nghiên cứu Thể chế kinh tế

11/12/2003

Cơ sở khoa học cho việc xây dựng hệ thống bảo hiểm cho ngành sản xuất lúa gạo ở Việt Nam (Đề tài năm 2003)

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Huy, Nguyễn Xuân Quỳnh - nghiên cứu viên Ban nghiên cứu Chính sách phát triển kinh tế Nông thôn

03/04/2003

Đầu tư mạo hiểm và phát triển công nghệ ở Việt Nam: Thực trạng và một số gợi ý chính sách (Đề tài năm 2002)

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đặng Thị Thu Hoài, nghiên cứu viên Ban Nghiên cứu Khoa học Quản lý

20/12/2002