Thông tin kinh tế - xã hội
Thông tin kinh tế - xã hội

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 4 -2022

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 4 -2022

03/06/2022

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 3 - 2022

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 3 - 2022

27/04/2022

Hoàn thiện nền kinh tế thị trường ở Việt Nam (Sách tham khảo)

 

Trải qua 35 năm đổi mới, từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp, nền kinh tế Việt Nam đã từng bước chuyển sang nền kinh tế thị trường ( KTTT) định hướng XHCN và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Từ một trong những nước nghèo nhất thế giới và kém phát triển, Việt Nam đã trở thành một nước đang phát triển và tham gia nhóm nước có thu nhập trung bình thấp từ năm 2008. Những nền tảng cơ bản của một nền KTTT đã được hình thành và ngày càng hoàn thiện. Quyền sở hữu tư nhân, đặc biệt sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất được thừa nhận, ghi nhận và bảo hộ bằng pháp luật...

06/04/2022

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 2.2022

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 2.2022

04/03/2022

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 1 -2022

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 1 -2022

08/02/2022

Kinh tế Việt Nam năm 2021 và triển vọng năm 2022

Trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19, kinh tế Việt Nam năm 2021 vẫn có một số kết quả khá tích cực. Việc giữ được đà tăng trưởng dương ở mức 2,58% trong năm 2021 là rất quan trọng khi mà chúng ta mới chỉ chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong quý IV/2021...

 

06/01/2022

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 12.2021

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 12.2021

05/01/2022

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 11.2021

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 11.2021

01/12/2021

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 9 - 10.2021

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 9 - 10.2021

01/11/2021

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 8 - 2021

Thư mục thông báo tài liệu mới tháng 8 - 2021

06/09/2021