Thông tin chuyên đề
Thông tin chuyên đề

Nhiệm vụ đột phá chiến lược về thể chế kinh tế giai đoạn 2011-2020: Kết quả thực hiện và những vấn đề đặt ra

Chủ trương hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) đã được đặt ra từ lâu, gắn liền với quá trình chuyển đổi nền kinh tế. Tuy nhiên, đến Đại hội XI của Đảng, tại Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN mới được xác định là một trong ba nhiệm vụ đột phá chiến lược. 

30/12/2019

Thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: cơ chế chính sách đến kết quả thực tiễn.

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (Startup) là một trong 03 nhóm doanh nghiệp nhỏvà vừa đặc thù trong Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 (bên cạnh nhóm doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh và nhóm doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị). Với vai trò là các doanh nghiệp có thể tạo ra động lực cho việc xây dựng và phát triển nền kinh tếtrong kỷ nguyên kinh tế số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, startup xứng đáng là nhóm nhận được sự hỗ trợ thúc đẩy phát triển từ phía Nhà nước cũng như xã hội. Qua đó góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng bền vững của nền kinh tế trong tương lai.

 

30/12/2019

KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN KINH TẾ BAN ĐÊM VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

Kinh tế ban đêm được nghiên cứu từ giữa những năm 1990. Các nghiên cứu đã tập trung vào kinh tế ban đêm ở châu Âu (Anh, Scotland, Đức, Hà Lan, Đan Mạch, Pháp và Ý) và Mỹ (tập trung nghiên cứu các thành phố Los Angeles, Philadelphia, Baltimore, Cincinnati và New York), Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico, Argentina và Singapore. Các nghiên cứu cho thấy các thành phố trên thế giới đã thúc đẩy kinh tế ban đêm như là một chiến lược phục hồi kinh tế thời kỳ hậu công nghiệp vào những năm 1980

30/12/2019

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN VAI TRÒ CỦA KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA GIAI ĐOẠN 2011-2020; QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2021-2030

Cải cách khu vực kinh tế nhà nước là một nội dung căn bản của quá trình chuyển đổi và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam. Trong đó, việc xác định vai trò của kinh tế nhà nước là cơ sở để xây dựng và thực hiện hệ thống cơ chế, chính sách có liên quan.

Bài viết này có mục tiêu nhìn lại, đánh giá kết quả thực hiện vai trò của kinh tế nhà nước giai đoạn 2011-2020, từ đó kiến nghị đổi mới quan điểm, mục tiêu và phương hướng thực hiện cho giai đoạn 10 năm 2021-2030.

 

30/12/2019

Giải pháp phát triển bảo hiểm hưu trí đa tầng ở Việt Nam

Trên thế giới, hệ thống hưu trí truyền thống theo cơ chế thực thu, thực chi PAYG (Pay as You Go) đang dần được chuyển sang hệ thống hưu trí được tài trợ (hoàn toàn/một phần) từ sự đóng góp tự nguyện của các cá nhân tham gia vào các chương trình hưu trí tư nhân. Sự ra đời của hệ thống hưu trí được tài trợ (funded pension system) này đã cho phép các quỹ hưu trí tự nguyện tích lũy tài sản để đầu tư trên thị trường tài chính. Tuy nhiên, sự phát triển của quỹ hưu trí tại Việt Nam mặc dù đã được hình thành từ năm 2013 nhưng vẫn đang trong giai đoạn ban đầu. Bài viết này làm rõ một một số vấn đề về bảo hiểm hưu trí và đề xuất giải pháp phát triển bảo hiểm hưu trí đa tầng ở Việt Nam trong thời gian tới.

 

30/12/2019

Chuyên đề 2019

Chuyên đề 2019

01/11/2019

Hội nhập CPTPP trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0

Xây dựng những chiến lược, kế hoạch hành động riêng biệt để tận dụng cơ hội và xử lý thách thức từ CPTPP và CMCN 4.0 sẽ không giúp mang lại hiệu quả cao nhất cho Việt Nam. Nguyên nhân là do rủi ro về trùng lắp chi phí cho các hoạt động tương tự, rủi ro về độ vênh, thậm chí đối chọi giữa các chính sách trong cùng ngành, lĩnh vực, v.v… nếu không có sự điều phối, kết hợp ngay từ trong quá trình xây dựng kế hoạch hành động. Với góc nhìn ấy, bài viết này đặt lại vấn đề thực hiện hiệu quả hiệp định CPTPP của Việt Nam trong bối cảnh CMCN 4.0. Cụ thể, bài viết tập trung vào một số nội dung cam kết trong CPTPP có liên quan trực tiếp đến việc tận dụng cơ hội và xử lý thách thức từ CMCN 4.0.

19/12/2018

Các chính sách thúc đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào Công nghiệp 4.0 tại châu Á: Kinh nghiệm và hàm ý chính sách

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) còn khá e dè trong việc tiếp cận và áp dụng các nâng cấp CN 4.0 do nhiều nguyên nhân, như thiếu vốn, thiếu khả năng tiếp cận các công nghệ hiện đại, và thiếu nhận thức và hiểu biết về các chiến lược liên quan. Trong hoàn cảnh này, nhiều doanh nghiệp dệt may lúng túng, không biết nên bắt đầu và chuẩn bị ra sao cho CN 4.0.

10/12/2018

Xu hướng ứng dụng công nghệ 4.0 trong nông nghiệp và một số khuyến nghị cho Việt Nam

Bài viết này tổng quan xu hướng thúc đẩy ứng dụng công nghệ 4.0 trong ngành nông nghiệp của thế giới, nhất là vai trò của các Chính phủ trong xu hướng này. Trên cơ sở đó, bài viết sẽ đưa ra một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam để có thể tận dụng tốt nhất những ưu việt mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này có thể mang lại cho ngành nông nghiệp.

05/12/2018