Đào tạo tư vấn
Đào tạo tư vấn

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Bùi Thị Quyên

Đề tài luận án: Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bưu chính Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế

 

14/09/2020

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Thực hiện Quyết định số 674 ngày 5/8/2020 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở, ngày 10/9/2020 Hội đồng đã tiến hành đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh (NCS) Chu Tuấn Anh về đề tài “Tạo động lực cho người lao động tại các cơ sở dịch vụ y tế ở Việt Nam”; Chuyên ngành: Quản lý kinh tế; Mã số: 9.31.01.10.

14/09/2020

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương ban hành theo Quyết định số 271/QĐ-QLKTTW ngày 11/4/2018 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương ban hành theo Quyết định số  271/QĐ-QLKTTW ngày 11/4/2018 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương...

31/03/2020

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương...

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương ban hành theo Quyết định số 929/QĐ-QLKTTW ngày 20/10/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Quyết định số 08/QĐ-QLKTTW ngày 08/01/2015 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương...

31/03/2020

Danh sách nghiên cứu sinh được cấp bằng năm 2019

Danh sách nghiên cứu sinh được cấp bằng năm 2019

30/12/2019

Mời tham gia bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cho NCS Nguyễn Thị Vĩnh Hà

Đề tài: "Đánh giá tác động kinh tế  của biến đổi khí hậu đến khai thác thủy sản và giải pháp ứng phó của Việt Nam"

07/10/2019

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH LÊ HỒNG GIANG

Đề tài luận án:“ Đổi mới mô hình phát triển khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong hội nhập kinh tế quốc tế”

 

03/09/2019

Thông báo Gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển trình độ tiến sĩ năm 2019 (Khóa 15)

Gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển trình độ tiến sĩ năm 2019 (Khóa 15)

29/08/2019

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CỦA NGHIÊN CỨU SINH NGUYỄN THỊ VĨNH HÀ

Đề tài luận án: Đánh giá tác động kinh tế của biến đổi khí hậu đến khai thác thủy sản và giải pháp ứng phó của Việt Nam

 

19/08/2019