Đào tạo tư vấn
Đào tạo tư vấn

Thông báo tuyển sinh đợt 1 đào tạo Tến sĩ năm 2014

Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tuyển sinh nghiên cứu sinh khóa 10, đợt 1 năm 2014 Chuyên ngành đào tạo:             - Kinh tế phát triển: Mã số: 62 31 01 05             - Quản lý kinh tế: Mã số: 62 34 04 10 Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày 22 tháng 11 năm 2013 đến hết ngày 22 tháng 3 năm 2014.

21/11/2013

Quy trình tổ chức hoạt động đào tạo tiến sĩ

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương ban hành Quy trình tổ chức hoạt động đào tạo tiến sĩ.

20/09/2013

Thông báo thu học phí đối với các NCS kéo dài thời gian đào tạo

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Thông báo thu học phí đối với các NCS kéo dài thời gian đào tạo

06/03/2013

Thông báo buổi Bảo vệ luận án cấp Viện

Thời gian: 15:00, ngày 19 tháng 1 năm 2013 Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

03/01/2013

Thông báo buổi Bảo vệ luận án cấp Viện

Thời gian: 16:00, ngày 3 tháng 10 năm 2012 Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà B - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

28/09/2012

Thông báo buổi Bảo vệ luận án cấp Viện

Thời gian: 16:00, ngày 1 tháng 10 năm 2012 Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà B - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương                68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

28/09/2012

Kết quả tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2011

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tuyển nghiên cứu sinh khóa 7 năm 2011 với kết quả như sau

21/11/2011