Văn phòng Viện

Điện thoại: +84 - 08043685

Chức năng, nhiệm vụ:

  1. Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và nghiên cứu khoa học của Viện.
  2. Đôn đốc, theo dõi và chuẩn bị báo cáo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.
  3. Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, thông tin nội bộ, quản trị, bảo vệ, lễ tân.
  4. Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự.
  5. Quản lý tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật của Viện.
  1. Làm đầu mối công tác đối ngoại; phối hợp với các đơn vị tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo của Viện.
  2. Thực hiện nhiệm vụ khác doViện trưởng giao.

Văn phòng có cơ cấu tổ chứccấp phòng như sau: Phòng Hành chính – Nhân sự, Phòng Tài vụ, Phòng Quản trị.

 

Lãnh đạo Văn phòng:

Chánh Văn phòng: Ths. Lê Thanh Tùng            Email: lethanhtung@mpi.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Ths. Nguyễn Thị Lan Oanh

 

* Phòng Hành chính- Nhân sự:

Trưởng phòng: Ths. Hồ Thị Hồng Vân

- CN. Nguyễn Thị Thu Hà

- CN. Lê Hoàng Diễm Hương

* Phòng Tài vụ:

Trưởng phòng: CN. Đỗ Thị Kim Thoa

- CN. Vũ Thanh Bình

- CN. Vũ Mỹ Dung

- CN. Nguyễn Bích Ngọc 

* Phòng Quản trị:

- Nguyễn Văn Cảnh

- Chu Văn Cường

- Nguyễn Tuấn Dương

- CN. Trần Thị Nhung 

- Phạm Nhật Tân

- Đỗ Nguyễn Thùy