Văn phòng Viện

Điện thoại: +84 - 08043685

Chức năng, nhiệm vụ:

1. Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và nghiên cứu khoa học của Viện; đôn đốc và chuẩn bị báo cáo cơ quan lãnh đạo cấp trên về kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Viện;

2. Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, thông tin nội bộ, quản trị, lễ tân;

3. Thực hiện công tác tổ chức và nhân sự;

4. Quản lý tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật của Viện;

5. Làm đầu mối công tác đối ngoại; phối hợp với các đơn vị tổ chức các cuộc họp, hội thảo của Viện.

 

Lãnh đạo Văn phòng:

Chánh Văn phòng: Ths. Lê Thanh Tùng            Email: lethanhtung@mpi.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Ths. Nguyễn Thị Lan Oanh

 

* Phòng Hành chính- Nhân sự:

Trưởng phòng: Ths. Hồ Thị Hồng Vân

- CN. Nguyễn Thị Thu Hà

- CN. Lê Hoàng Diễm Hương

- CN. Trần Thị Nhung 

 

* Phòng Quản trị- Tài vụ:

Trưởng phòng: CN. Đỗ Thị Kim Thoa

Phó Trưởng phòng: Chu Văn Cường

- CN. Vũ Thanh Bình

- CN. Vũ Mỹ Dung

- CN. Nguyễn Bích Ngọc 

 

* Phòng Quản lý xe:

- Nguyễn Tuấn Dương

- Phạm Nhật Tân

- Đỗ Nguyễn Thùy