Văn phòng Viện
Văn phòng Viện

Điện thoại: +84 - 08043685

Chức năng, nhiệm vụ:

  1. Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và nghiên cứu khoa học của Viện.
  2. Đôn đốc, theo dõi và chuẩn bị báo cáo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.
  3. Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, thông tin nội bộ, quản trị, bảo vệ, lễ tân.
  4. Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự.
  5. Quản lý tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật của Viện.
  6. Làm đầu mối công tắc đối ngoại; phối hợp với các đơn vị tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo của Viện.
  7. Thực hiện nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao

Văn phòng có cơ cấu tổ chức cấp phòng như sau: Phòng Hành chính – Nhân sự, Phòng Tài vụ, Phòng Quản trị.

Lãnh đạo Văn phòng:

Chánh Văn phòng: Ths. Lê Thanh Tùng            Email: lethanhtung@mpi.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Ths. Nguyễn Thị Lan Oanh

Phó Chánh Văn phòngThs. Hồ Thị Hồng Vân

* Phòng Hành chính- Nhân sự:

Phó trưởng phòng: CNNguyễn Thị Thu Hà

- CN. Lê Hoàng Diễm Hương

- Ths. Trần Thị Nhung

- CN. Trần Thị Hồng Thu

* Phòng Tài vụ:

Trưởng phòng: CN. Đỗ Thị Kim Thoa

Phó trưởng phòng:  CNVũ Thanh Bình

- CN. Vũ Mỹ Dung

* Phòng Quản trị:

Phó trưởng phòng:  Chu Văn Cường

CN.Trần Phước Nhật

Đỗ Nguyễn Thùy

* Tổ bảo vệ:

-  Lê Thị Lan

-  Nguyễn Đức Hiền

-  Lê Thanh Nghị

* Tổ xe:

- Nguyễn Tuấn Dương