Đoàn đại biểu Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Hoạt động

Đoàn đại biểu Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

11/09/2020 - 3136 lượt xem

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong hai ngày 7/9/2020 và 8/9/2020, tại trụ sở 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội, Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên tinh thần nghiêm túc, hiệu quả, an toàn, đáp ứng đầy đủ các quy định về phòng chống dịch. Đoàn đại biểu của Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương gồm có 09 đồng chí tham dự, do đồng chí Trần Thị Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ, Bí thư Đảng ủy Viện, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn.

Toàn cảnh Đại hội 

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm, sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan tham mưu của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê.

Tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy Viện đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Trần Thị Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 

Thay mặt Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, đồng chí Phan Đức Hiếu, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Viện trưởng trình bày Báo cáo tham luận Đổi mới mạnh mẽ, hoàn thiện thể chế góp phần tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng hướng tới tăng trưởng cao và bền vững". Nội dung bài tham luận tập trung vào phương hướng cải cách thể chế và kiến nghị cho Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030. Trong đó, đề cập tới một số nội dung cụ thể như sau: (i) tiếp tục coi hoàn thiện thể chế là một trụ cột quan trọng nhất trong các đột phá chiến lược hoặc có thể coi là đột phá nền tảng; (ii) thay vì đặt ra yêu cầu “hoàn thiện và nâng cao chất lượng” thể chế bằng yêu cầu “xây dựng hệ thống thể chế chất lượng cao”; (iii) cần nêu rõ các đặc điểm của một thể chế tốt: theo nguyên tắc thị trường, thuận lợi và chi phí tuân thủ thấp, ít rủi ro và đảm bảo an toàn, thúc đẩy sáng tạo và mô hình kinh doanh mới.

Đồng chí Phan Đức Hiếu, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 

Với phương châm “Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo; nêu cao đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được tổ chức thành công tốt đẹp./.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tham dự Đại hội

 

Nguồn: Trung tâm tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu

 

 


Tin tức khácViện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 84-24-38437461. Fax: 84-24-38456795. Email: vanphongciem@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương" khi phát hành lại thông tin từ website này
Copyright 2012 by Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Thực hiện bởi