Đề án "Cơ chế chính sách đồng bộ thúc đẩy đầu tư đổi mới công nghệ và ứng dụng công nghệ cao" trình Chính phủ
Đề án trình Bộ, Chính phủ

Đề án "Cơ chế chính sách đồng bộ thúc đẩy đầu tư đổi mới công nghệ và ứng dụng công nghệ cao" trình Chính phủ

18/03/2011 - 6117 lượt xem

Phần I đánh giá việc thực thi những cơ chế, chính sách đã ban hành như: chính sách đầu tư, thuế, tín dụng, phát triển cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực; cơ chế quản lý các tổ chức nghiên cứu và triển khai... và thực trạng đầu tư đổi mới công nghệ và ứng dụng công nghệ cao ở nước ta. Đề án đã tìm ra những mặt được và phân tích những hạn chế cơ bản như: Đầu tư đổi mới công nghệ nhìn chung còn thấp, cơ chế sử dụng nguồn đầu tư của nhà nước cho khoa học công nghệ vẫn còn nhiều bất cập, mức độ ứng dụng công nghệ cao vẫn chưa theo kịp các nước trong khu vực.... Trong phần này, đề án đã xác định được 3 nguyên nhân của những tiến bộ và 5 nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế.
Phần II nêu lên những quan điểm cơ bản và kiến nghị các cơ chế, chính sách và giải pháp đồng bộ thúc đẩy đầu tư đổi mới công nghệ. Kiến nghị được phân thành 3 nhóm cơ bản: nhóm cơ chế chính sách & giải pháp kinh tế-xã hội; nhóm cơ chế chính sách và giải pháp thúc đẩy sự phát triển của thị trường công nghệ và nhóm cơ chế, chính sách và giải pháp về khoa học và công nghệ.
Cuối cùng, để tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách và giải pháp nêu trên, đề án kiến nghị ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy đổi mới công nghệ và ứng dụng CNC, trong đó giao các bộ, ngành trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình ban hành các văn bản pháp qui phù hợp theo những định hướng đã nêu tại đề án. Mặt khác, Chính phủ nên thành lập nhóm công tác với thành viên là đại diện các bộ ngành có liên quan, trực tiếp theo dõi tình hình triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo với Thủ tướng, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách cho phù hợp với diễn biến mới của thực tiễn.

 

 


Tin tức khácViện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 84-24-38437461. Fax: 84-24-38456795. Email: vanphongciem@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương" khi phát hành lại thông tin từ website này
Copyright 2012 by Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Thực hiện bởi