Rà soát, nghiên cứu và đề xuất các ý kiến bổ sung cho việc xây dựng cơ chế chính sách bảo vệ người tiêu dùng trong nước, sản xuất trong nước không trái với quy định của WTO, khuyến khích định hướng tiêu dùng của nhân dân
Nghiên cứu

Rà soát, nghiên cứu và đề xuất các ý kiến bổ sung cho việc xây dựng cơ chế chính sách bảo vệ người tiêu dùng trong nước, sản xuất trong nước không trái với quy định của WTO, khuyến khích định hướng tiêu dùng của nhân dân

18/03/2011 - 17791 lượt xem

Phần 1. Một số khái niệm

Sản xuất trong nước; người tiêu dùng trong nước; hàng hóa sản xuất trong nước; chính sách bảo vệ hợp lý sản xuất trong nước; chính sách bảo vệ lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trong nước; chính sách khuyến khích định hướng tiêu dùng của nhân dân.

Phần 2. Thực trạng

Sản xuất trong nước; tiêu dùng trong nước; chính sách bảo vệ hợp lý sản xuất trong nước; bảo vệ lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trong nước; chính sách khuyến khích định hướng tiêu dùng của người nhân dân.

Phần 3. Các đề xuất chủ yếu

Quan điểm; giải pháp bổ sung, đổi mới chính sách bảo vệ hợp lý sản xuất trong nước, bảo vệ lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trong nước, định hướng tiêu dùng của dân nhân.

Phần 4. Tổ chức thực hiện

Phần này quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành, của Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Tóm lại, báo cáo này giới hạn phạm vi nghiên cứu vào người tiêu dùng là cá nhân, với lý do tên gọi của báo cáo chỉ đề cập đến người tiêu dùng là nhân dân.


Tin tức khácViện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 84-24-38437461. Fax: 84-24-38456795. Email: vanphongciem@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương" khi phát hành lại thông tin từ website này
Copyright 2012 by Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Thực hiện bởi