Cơ sở khoa học và giải pháp chính sách giảm chi phí kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.
Hoạt động

Cơ sở khoa học và giải pháp chính sách giảm chi phí kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

16/03/2004 - 3807 lượt xem

Đề tài được chia thanh 5 phần chính, gồm:

PHẦN MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận và các loại chi phí tác động đến khả năng cạnh tranh

  1. Các khái niệm liên quan đến cạnh tranh dựa trên chi phí
  2. Các giai đoạn phát triển kinh tế và lựa chọn phương hướng nâng cao năng lực cạnh tranh
  3. Phương pháp đánh giá và các chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh dựa trên chi phí
  4. Kinh nghiệm quốc tế trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh dựa trên chi phí

CHƯƠNG II: Phân tích thực trang cạnh tranh dựa trên chi phí

  1. Chi phí liên quan đến môi trường kinh doanh
  2. Chi phí một số đầu vào
  3. Chi phí giao dịch

CHƯƠNG III: Kiến nghị giải pháp chính sách nhằm làm giảm chi phí kinh doanh

  1. Quan niệm tổng quát về nâng cao khả năng cạnh tranh
  2. Khả năng và phương hướng giảm chi phí kinh doanh
  3. Các giải pháp cụ thể cắt giảm chi phí kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh

KẾT LUẬN

Bản Báo cáo đề tài được lưu tại Thư viện Viện NCQLKT TW


Tin tức khácViện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 84-24-38437461. Fax: 84-24-38456795. Email: vanphongciem@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương" khi phát hành lại thông tin từ website này
Copyright 2012 by Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Thực hiện bởi