Nâng cao năng lực cạnh tranh của một số ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam
Nghiên cứu

Nâng cao năng lực cạnh tranh của một số ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam

16/03/2010 - 4691 lượt xem

Tóm tắt đề tài

1. Tên đề tài: Nâng cao năng lực cạnh tranh của một số ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

2. Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Thanh Bình, Nghiên cứu viên chính – Ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh

3. Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu cuối cùng của đề tài là đánh giá thực chất năng lực cạnh tranh của một số ngành xuất khẩu chủ lực nhằm cung cấp đầu vào cho đề án nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của nước ta trong thời gian tới.

4. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

- Phạm vi các ngành hàng xuất khẩu lựa chọn:

Mẫu hình nhóm sản phẩm công nghiệp xuất khẩu, đại diện là gia công dệt may và mẫu hình nhóm sản phẩm nông sản xuất khẩu, đại diện là cà phê.

Thời gian: Nghiên cứu từ năm 2000 đến nay và kiến nghị cho giai đoạn 2009 – 2015.

- Phương pháp nghiên cứu:

Đề tài chủ yếu sử dụng phương pháp tổng quan tài liệu, phân tích thống kê mô tả, phương pháp chuyên gia và phương pháp chuỗi giá trị, SWOT.

5. Kết quả nghiên cứu:

Đề tài được kết cấu như sau:

Chương I: Bối cảnh quốc tế, trong nước và vai trò của các ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Cơ sở khoa học của phương pháp nghiên cứu năng lực cạnh tranh của ngành hàng

Chương II. Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của các ngành hàng chủ lực lựa chọn theo cách tiếp cận chuỗi giá trị và phân tích SWOT

Chương III: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành hàng xuất khẩu chủ lực

Kết luận

Đề tài đã được nghiệm thu, đạt kết quả xuất sắc.


Tin tức khácViện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 84-24-38437461. Fax: 84-24-38456795. Email: vanphongciem@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương" khi phát hành lại thông tin từ website này
Copyright 2012 by Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Thực hiện bởi