Phát triển Cụm, Khu công nghiệp gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ tạo mạng liên kết sản xuất và hình thành chuỗi giá trị
Nghiên cứu

Phát triển Cụm, Khu công nghiệp gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ tạo mạng liên kết sản xuất và hình thành chuỗi giá trị

16/03/2011 - 5213 lượt xem

Tóm tắt đề tài

1. Tên đề tài: Phát triển cụm, khu công nghiệp gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ tạo mạng liên kết sản xuất và hình thành chuỗi giá trị

- Cấp quản lý: cấp Bộ

- Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan quản lý: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

2. Chủ nhiệm đề tài:  TS. Trần Kim Hào, Tổng biên tập Tạp chí Quản lý kinh tế

3. Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài này được thực hiện nhằm đề xuất các giải pháp phù hợp điều kiện phát triển của Việt Nam trong giai đoạn 2012-2020 nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam thông qua các chính sách gắn kết sự phát triển cụm công nghiệp, khu công nghiệp với phát triển công nghiệp hỗ trợ, trong đó, phát triển các công nghiệp hỗ trợ là công cụ chính trọng tâm.

4. Kết quả nghiên cứu:

Đề tài được kết cấu như sau:

Chương I: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về gắn kết sự phát triển cụm công nghiệp, khu công nghiệp với phát triển công nghiệp hỗ trợ

Chương II. Thực trạng phát triển và gắn kết phát triển giữa cụm công nghiệp, khu công nghiệp với công nghiệp hỗ trợ tạo mạng liên kết sản xuất và hình thành chuỗi giá trị ở Việt Nam

Chương III: Định hướng và giải pháp gắn kết phát triển cụm công nghiệp, khu công nghiệp với công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam trong giai đoạn 2012-2020

Kết luận

Đề tài đã được nghiệm thu, đạt kết quả xuất sắc.


Tin tức khácViện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: 84-24-38437461. Fax: 84-24-38456795. Email: vanphongciem@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương" khi phát hành lại thông tin từ website này
Copyright 2012 by Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương Thực hiện bởi