» Tin tức
 
Tin tức
Cập nhật ngày: 25/08/2017, 3:09 CH - Số lần xem: 230
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương vinh dự nhận Cờ Thi đua của Chính phủ

Căn cứ vào Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 19/08/2017 về việc tặng Cờ Thi đua của Chính phủ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) vinh dự là 1 trong 2 tập thể thuộc Bộ kế hoạch và Đầu tư hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2016 được nhận Cờ Thi đua của Chính phủ.

Là một cơ quan nghiên cứu tầm cỡ quốc gia, có sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, tổ chức nghiên cứu, tham mưu các chính sách kinh tế cho Đảng và Nhà nước nhằm đưa ra các giải pháp chống lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tham gia hội nhập kinh tế quốc tế… nhằm góp phần vào sự nghiệp đổi mới đất nước, phát triển kinh tế tiến tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trong 05 năm qua từ 2012-2016, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng rất nhiều đề án, báo cáo, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cụ thể: năm năm 2012 thực hiện 23 đề án, báo cáo; năm 2013 thực hiện 15 đề án, báo cáo, năm 2014 thực hiện 17 đề án, báo cáo; năm 2015 thực hiện 11 đề án, báo cáo; năm 2016 thực hiện 19 đề án, báo cáo. Đặc biệt, năm 2016, Viện đã thực hiện có hiệu quả các đề án rất quan trọng như:

- Nghị quyết số 19 – 2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2016-2017, có định hướng đến năm 2020;

- Đề án “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư: Hội nghị Trung ương 4 đã thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết số 05 – NQ/TW ngày 01/11/2016;

- Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020: Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế (số 24/2016/QH14 ngày 8/11/2016);

- Xây dựng Thông tư 04 Quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp. Thông tư được ban hành ngày 17/5/2016;

- Nghị định của Chính phủ về thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu NN đối với DNNN và vốn NN đầu tư vào DN (đã trình Chính phủ);

- Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với DNNN và vốn nhà nước tại doanh nghiệp, trong đó đề xuất khung pháp lý cho việc thành lập, tổ chức và hoạt động của cơ quan này.

Các đề án, báo cáo nghiên cứu này đã phục vụ kịp thời, có hiệu quả cho công tác tham mưu của Bộ giúp Chính phủ kịp thời ban hành các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội./.

Tệp đính kèm:

- Công văn 

Liên kết website

Copyright 2012 by Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Địa chỉ: 68 Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam. Điện thoại: 84-4-38437461. Fax: 84-4-38456795. Email: tttl@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương" khi phát hành lại thông tin từ website này