Mời dự họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện
Đào tạo tư vấn

Mời dự họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện

23/10/2023 - 499 lượt xem

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho Nghiên cứu sinh Vũ Thanh Trung với đề tài luận án: “Nguồn nhân lực với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp cảng biển khu vực Thành phố Hải Phòng định hướng 2030”.

- Thời gian: 14 giờ 00, thứ Ba, ngày 31 tháng 10 năm 2023

- Địa điểm: Phòng họp tầng 1, nhà D Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

Giấy mời


Tin tức khác