Phát triển kinh tế tư nhân bền vững nhằm thực hiện mục tiêu cam kết của Việt Nam tại COP 26
Thông tin kinh tế - xã hội

Phát triển kinh tế tư nhân bền vững nhằm thực hiện mục tiêu cam kết của Việt Nam tại COP 26

30/12/2022 - 342 lượt xem

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2021), trong giai đoạn 2011-2020, số lượng doanh nghiệp tăng 2,7 lần, trong đó tốc độ tăng trưởng số lượng doanh nghiệp bình quân giai đoạn 2016-2020 là 7,4%/năm, cao hơn mức bình quân giai đoạn 2011-2015 là 1,55 lần. Cùng với đó, số lượng doanh nghiệp bổ sung vào nền kinh tế (đăng ký mới và doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh quay lại hoạt động) cũng liên tục tăng, trong đó giai đoạn 2016- 2021, mỗi năm có hơn 100 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, riêng năm 2019, năm trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra, số doanh nghiệp thành lập mới đạt gần 140 nghìn...

 

File đính kèm

 

 


Tin tức khác