Danh sách nghiên cứu sinh được cấp bằng năm 2021
Hoạt động

Danh sách nghiên cứu sinh được cấp bằng năm 2021

30/12/2021 - 479 lượt xem

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH ĐƯỢC CẤP BẰNG NĂM 2021

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương công bố danh sách nghiên cứu sinh được cấp bằng năm 2021

 

TT

Họ và tên

Ngành đào tạo

Năm cấp bằng

Số hiệu văn bằng

1

Nguyễn Minh Thảo

Kinh tế phát triển

19/05/2021

00009

2

Bùi Thái Quang

Quản lý kinh tế

19/05/2021

00012

3

Võ Xuân Hoài

Quản lý kinh tế

19/05/2021

00013

4

Nguyễn Thị Hồng Vững

Quản lý kinh tế

19/05/2021

00010

5

Vũ Mạnh Hùng

Quản lý kinh tế

19/05/2021

00014

6

Bùi Thị Quyên

Kinh tế phát triển

19/05/2021

00011

7

Trần Việt Hưng

Quản lý kinh tế

29/09/2021

00015

8

Nguyễn Thị Thu Hà

Quản lý kinh tế

29/09/2021

00016

9

Đinh Xuân Nghiêm

Quản lý kinh tế

29/09/2021

00017

 

 

 


Tin tức khác