Danh sách nghiên cứu sinh được cấp bằng năm 2020
Hoạt động

Danh sách nghiên cứu sinh được cấp bằng năm 2020

29/12/2020 - 410 lượt xem

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH ĐƯỢC CẤP BẰNG NĂM 2020

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương công bố danh sách nghiên cứu sinh được cấp bằng năm 2020

 

TT

Họ và tên

Ngành đào tạo

Năm cấp bằng

Số hiệu văn bằng

1

Lê Hồng Giang

Kinh tế phát triển

25/09/2020

00006

2

Phạm Vĩnh Thắng

Quản lý kinh tế

25/09/2020

00005

3

Ngô Minh Tuấn

Kinh tế phát triển

25/09/2020

00008

4

Nguyễn Thị Vĩnh Hà

Kinh tế phát triển

25/09/2020

00007

 

 

 


Tin tức khác