Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Vân Nga
Đào tạo tư vấn

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Vân Nga

28/06/2021 - 663 lượt xem

CÔNG BỐ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài luận án: Tác động của dao động tỷ giá hối đoái đến cán cân thương mại Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Vân Nga      Mã NCS: 62.232

Ngành: Kinh tế phát triển                Mã số: 9 31 01 05

Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Văn Tiến

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

1. Tóm tắt Luận án 

2. Trang thông tin 

3. Luận án 

 


Tin tức khác