Tổng quan về hệ thống chính sách thuế đối với ngành sản xuất rượu và đề xuất kiến nghị
Nghiên cứu

Tổng quan về hệ thống chính sách thuế đối với ngành sản xuất rượu và đề xuất kiến nghị

15/06/2021 - 4216 lượt xem

Thời gian qua, chính sách quản  lý đối với ngành sản xuất rượu đã có nhiều sửa đổi, chẳng hạn như quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt, quy định quảng cáo đồ uống có cồn. Cụ thể, trong vòng 15 năm qua, tại Việt Nam, ngành công nghiệp rượu vang và rượu mạnh đã chịu tác động của 5 lần thay đổi thuế tiêu thụ đặc biệt. Mới đây nhất, thuế suất loại này đã tăng từ 50% (năm 2015) lên 55% (năm 2016) và sau đó lên 65% (năm 2018); đồng thời, giá tính thuế cũng bị thay đổi từ giá nhập khẩu thành giá bán buôn. Ở góc độ của cơ quan quản lý nhà nước, những thay đổi này được lý giải nhằm mục đích chính là hạn chế tiêu thụ để bảo vệ sức khỏe người dân và giảm thiểu những tác động xã hội tiêu cực khác từ tiêu thụ đồ uống có cồn. Tuy nhiên, xung quanh nội dung này vẫn còn nhiều vấn đề cần quan tâm, chẳng hạn: phương thức đánh thuế mà Việt Nam đang tiếp cận, kinh nghiệm của các nước; sự phù hợp của cách tiếp cận này; tác động không cân xứng cho nhóm đối tượng khác nhau không mà tác động của chính sách thuế có thể tạo ra (đặc biệt giữa ngành sản xuất rượu chính thức và thủ công); …

Trong năm 2020, trong khuôn khổ hợp tác với Liên minh các doanh nghiệp rượu quốc tế tại Châu Á Thái Bình Dương (APISWA) và Đại sứ quán vương quốc Anh tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tiến hành thực hiện nghiên cứu “Tổng quan về hệ thống chính sách thuế đối với ngành rượu và đề xuất kiến nghị”. Báo cáo nghiên cứu nhằm rà soát, đánh giá các chính sách thuế đối với ngành đồ uống có cồn, phân tích sự ảnh hưởng của chính sách thuế trên ba góc độ: sự phù hợp, sự hiệu quả và sự công bằng; phân tích tác động của chính sách hiện tại đối với rượu bia khu vực phi chính thức và một số đề xuất, kiến nghị trong lựa chọn phương pháp tính thuế, thuế suất phù hợp và quản lý tốt khu vực đồ uống có cồn phi chính thức, rượu thủ công...

File đính kèm 


Tin tức khác