TIN TỨC - SỰ KIỆN

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Thảo

06/10/2020 - 3973 lượt xem

Họ và tên tác giả: Nguyễn Minh Thảo

Khóa: 9              Mã NCS: 62160

Đề tài: “Vị thế, yếu tố cản trở và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia Việt Nam”

Ngành: Kinh tế phát triển                         Mã số: 9 31 01 05

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Đình Cung (Hướng dẫn 1)

                                               PGS. TS. Nguyễn Anh Thu (Hướng dẫn 2)

Tên cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

1. Luận án 

2. Tóm tắt luận án 

3. Trang thông tin