Đào tạo tư vấn

Công bố luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Bùi Thị Quyên

14/09/2020 - 4490 lượt xem

Đề tài luận án: Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bưu chính Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế

Tác giả: Bùi Thị Quyên      Mã NCS: 62.218

Ngành: Kinh tế phát triển    Mã số: 9 31 01 05

Người hướng dẫn:

            Hướng dẫn 1: TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh

            Hướng dẫn 2: PGS.TS Vũ Đức Thanh

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

File đính kèm:

- Luận án 

Tóm tắt luận án 

Trang thông tin 

 

Nguồn: Trung tâm Tư vấn, đào tạo và Thông tin tư liệu

 

Tham khảo tài liệu tại Thư viện - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Tầng 4, nhà D, 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

Email: tttl@mpi.gov.vn                      ĐT: 0243.7338930