Tin tức

Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề Quý III năm 2020

19/08/2020 - 2520 lượt xem

Thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, ngày 18/8/2020, Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề quý III năm 2020.

Chủ đề sinh hoạt với nội dung “Cải cách thể chế hướng tới phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2020-2025” với 3 trọng tâm được lựa chọn đó là: (i) Một số nội dung đáng lưu ý trong quan điểm, đột phá và nhiệm vụ, giải pháp từ dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2021-2030; (ii) Những điểm mới của Luật Đầu tư (sửa đổi); và (iii) Những điểm mới của Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Hội nghị do đồng chí Trần Thị Hồng Minh, Bí thư Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương chủ trì. Tham dự Hội nghị là toàn thể đảng viên của Đảng bộ Viện.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hồng Minh nhấn mạnh: Cải cách thể chế hiện vẫn đang là nút thắt lớn hiện nay. Làm thế nào để nâng cao chất lượng thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và quốc gia là bài toán lớn đặt ra trong nhiệm kỳ 2020-2025 tới đây.

Trong thời gian qua, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã chính thức thông qua 10 Luật với nhiều điểm mới đáng chú ý, trong đó có 03 Luật do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo, trình Quốc hội. Với nội dung buổi sinh hoạt chuyên đề “Cải cách thể chế hướng tới phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2020-2025” đợt này, ngoài nội dung “Một số nội dung đáng lưu ý trong quan điểm, đột phá và nhiệm vụ, giải pháp từ dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2021-2030”, Hội nghị sẽ được nghe các diễn giả là những người tham gia soạn thảo dự thảo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư sửa đổi trình bày về những nội dung sửa đổi và điểm mới của 2 Luật này.

Đồng chí Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy CIEM chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe 3 nội dung trình bày trong buổi sinh hoạt chuyên đề:

1. Đồng chí Nguyễn Đình Cung, Nguyên Viện trưởng, nguyên Bí Thư Đảng ủy Viện trình bày nội dung về “Một số nội dung đáng lưu ý trong quan điểm, đột phá và nhiệm vụ, giải pháp từ dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2021-2030”. Trong đó nhấn mạnh đến một số vấn đề về: Tình hình và diễn biến trong nước cũng như quốc tế hiện nay trước tác động của đại dịch Covid-19; quan hệ Trung Quốc-Mỹ và Trung Quốc với phần còn lại của thế giới; những điều kiện mới tác động, ảnh hưởng đến chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030; những nhiệm vụ lớn và giải pháp đột phá cần thực hiện trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030.

2. Đồng chí Quách Ngọc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và công vụ, Văn phòng Chính phủ (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trình bày về “Những điểm mới của Luật Đầu tư (sửa đổi)”. Trong đó nhấn mạnh đến quá trình rà soát Luật Đầu tư 2014; phương hướng và các giải pháp được đề xuất sửa đổi trong Luật Đầu tư 2020.

3. Đồng chí Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trình bày nội dung “Những điểm mới của Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)”. Trong đó nhấn mạnh đến tinh thần của Luật Doanh nghiệp 2020, những dấu mốc quan trọng trong việc xây dựng và sửa đổi Luật Doanh nghiệp từ năm 1990 đến nay; nhấn mạnh việc thủ tục thành lập doanh nghiệp, quản trị công ty/doanh nghiệp v.v.

Các diễn giả trình bày tại Hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Đình Cung - nguyên Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy CIEM trình bày tại Hội nghị

Đồng chí Quách Ngọc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và công vụ, Văn phòng Chính phủ trình bày tại Hội nghị

Đồng chí Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy CIEM trình bày tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe phần trao đổi, hỏi đáp của các đại biểu và diễn giả tập trung vào các nội dung về: Quản trị công ty/doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay; vấn đề giải quyết mâu thuẫn trong Luật Đầu tư với các Luật khác như Luật Bảo vệ môi trường, Luật Xây dựng; vấn đề liên quan đến ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vấn đề góp vốn, mua cổ phần của cá nhân, tổ chức nước ngoài; vấn đề phát sinh của các ngành đan xen trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0; chính sách đầu tư, thu hút liên kết ngành, chuỗi giá trị; các nội dung nòng cốt của tái cơ cấu nền kinh tế, việc thực hiện chiến lược công nghiệp hóa; danh mục các ngành có điều kiện,…Các trao đổi và thảo luận diễn ra trên tinh thần sôi nổi và khoa học.

Kết thúc buổi sinh hoạt, Đồng chí Trần Thị Hồng Minh nhấn mạnh Hội nghị sinh hoạt chuyên đề rất có ý nghĩa cả về khoa học lẫn thực tiễn. Qua Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các diễn giả trình bày những vấn đề lớn liên quan đến cải cách thể chế. Từng nội dung đều đặt ra nhiều vấn đề, các khoảng trống, dư địa về chính sách và mở ra các hướng nghiên cứu cho cán bộ của Viện trong thời gian tới đây và cảm ơn các diễn giả đã có 3 bài trình bày trong buổi sinh hoạt chuyên đề quý III năm 2020.

Đảng ủy Viện sẽ tiếp tục phân công và giao nhiệm vụ cho các đồng chí đảng ủy viên chuẩn bị các nội dung tiếp theo để quán triệt và xây dựng nội dung chuyên đề Quý IV năm 2020./.

  

Nguồn: Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Trung tâm tư vấn đào tạo và thông tin tư liệu