Mời dự hội thảo: Năng lực công nghiệp của khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước ở Việt Nam: gợi ý điều chỉnh chính sách công nghiệp nhằm tránh bẫy thu nhập trung bình
Hoạt động

Mời dự hội thảo: Năng lực công nghiệp của khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước ở Việt Nam: gợi ý điều chỉnh chính sách công nghiệp nhằm tránh bẫy thu nhập trung bình

11/06/2020 - 3607 lượt xem

Trong khuôn khổ Chương trình nghiên cứu do Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia tài trợ, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo công bố báo cáo nghiên cứu “Năng lực công nghiệp của khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước ở Việt Nam: gợi ý điều chỉnh chính sách công nghiệp nhằm tránh bẫy thu nhập trung bình”. Tại Hội thảo nhóm nghiên cứu sẽ trình bày khái quát một số kết quả của nghiên cứu, trong đó tập trung vào các vấn đề chính sau: (i) Thực trạng năng lực công nghiệp của khu vực doanh nghiệp trong nước ngành chế biến chế tạo; (ii) Thực trạng chính sách công nghiệp của Việt Nam; và (iii) Gợi ý đề xuất điều chỉnh chính sách công nghiệp nâng cao năng lực công nghiệp của khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước của Việt Nam nhằm đóng góp vào tránh bẫy thu nhập trung bình.
Thời gian: 14:00-16:30, Thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 năm 2020
                (đăng ký đại biểu lúc 13:30)
Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D
                Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.
Kính mời các cán bộ quan tâm tới tham dự và phát biểu ý kiến tại Hội thảo.
Trân trọng./.

 


Tin tức khác