Tin tức

Nghiệm thu Đề tài Khoa học cấp Bộ năm 2019 “Thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội ở Việt Nam: Lý luận, thực trạng và định hướng giải pháp đến năm 2030”

14/05/2020 - 1432 lượt xem

 

Thực hiện Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 8/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ năm 2019 “Thể chế liên kết vùng kinh tế - xã hội ở Việt Nam: Lý luận, thực trạng và định hướng giải pháp đến năm 2030” do CN. Đỗ Thị Lê Mai làm Chủ nhiệm đề tài, ngày 13/5/2020 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức buổi nghiệm thu cấp Bộ đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài.

Tới dự buổi nghiệm thu có đầy đủ các thành viên trong Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài, Nhóm nghiên cứu đề tài và một số cán bộ nghiên cứu của Viện.

TS. Nguyễn Thị Luyến – Thư ký Hội đồng Khoa học Viện, Ủy viên Hội đồng kiêm Thư ký Hội đồng nghiệm thu đọc Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài.

 

Ảnh 1. TS. Nguyễn Thị Luyến, Ủy viên, Thư ký Hội đồng đánh giá nghiệm thu Đề tài

 

PGS. TS Nguyễn Ngọc Sơn - Chủ tịch Hội đồng thông qua chương trình đánh giá nghiệm thu đề tài.

 

Ảnh 2. PGS. TS Nguyễn Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng 

 

Chủ nhiệm Đề tài CN. Đỗ Thị Lê Mai trình bày tóm tắt những nội dung chính và đóng góp chủ yếu của Đề tài.

 

Ảnh 3. CN. Đỗ Thị Lê Mai - Chủ nhiệm Đề tài

 

Các thành viên Hội đồng đánh giá đề tài đã đưa ra nhận xét, đánh giá và trao đổi với Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu.

 

Ảnh 4. TS. Nguyễn Đình Chúc, Phản biện 1 

 

Ảnh 5. TS. Cao Ngọc Lân, Phản biện 2

 

Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao sự nghiêm túc, nghiên cứu công phu của Nhóm nghiên cứu

- Nhóm nghiên cứu Đề tài đã làm rõ mục tiêu, đối tượng nghiên cứu của Đề tài; sử dụng phương pháp nghiên cứu, tiếp cận và đưa ra định nghĩa để phân tích những yếu tố tích cực, hạn chế trong phân vùng cũng như thể chế liên kết vùng.

Về cơ bản, Đề tài đã đạt được những mục tiêu cụ thể đăng ký trong thuyết minh đề tài được phê duyệt và được thực hiện theo đúng kế hoạch về thời gian là trong 12 tháng.

- Phương pháp nghiên cứu khoa học hợp lý, phù hợp với bối cảnh thời gian và nguồn kinh phí. Kết cấu đề tài khoa học, logic và phù hợp.

- Các đề xuất, kiến nghị thể chế liên kết vùng Đề tài đã nêu ra tương đối sát với yêu cầu hiện nay. Tuy nhiên, cần nêu rõ hơn bối cảnh liên kết vùng trong nước hiện nay (phân lại vùng,…) và nêu lý do việc lựa chọn kinh nghiệm của một số quốc gia đã nghiên cứu trong Đề tài.

- Cơ bản, Đề tài đã có đóng góp kiến nghị, đề xuất vào cơ chế chính sách của Nhà nước đối với vấn đề liên kết vùng kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

Ngoài ra, Đề tài xem xét mở rộng thêm khung phân tích làm rõ phân loại thể chế và các yếu tố ảnh hưởng, bổ sung thêm các phương pháp đã sử dụng trong đề tài và nghiên cứu thêm một số tài liệu tham khảo của Viện Nghiên cứu phát triển bền vững vùng. 

 

Ảnh 6. TS Phạm Thị Vân, Ủy viên Hội đồng

 

 

Ảnh 7. TS. Nguyễn Quốc Việt, Ủy viên Hội đồng 

 

Ảnh 8. ThS. Đỗ Thị Hải,  Ủy viên Hội đồng 

 

          Hội đồng đã đánh giá theo hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả tổng hợp đánh giá chung đề tài đạt 8.71 điểm (đạt khá)

 

Ảnh 9. Toàn cảnh Hội đồng

 

Nguồn: Trung tâm Thông tin Tư vấn, Đào tạo và Thông tin - Tư liệu.

Tham khảo tài liệu tại Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM)

Email: tttl@mpi.gov.vn                      ĐT: 0243.7338930