Tin tức

Đại hội Chi bộ Trung tâm tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu nhiệm kỳ 2020-2022

14/05/2020 - 1281 lượt xem

 

Căn cứ Kế hoạch số 06-KH/ĐUVQL ngày 08/01/2020 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về Kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Viện tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Thông báo số 32-TB/ĐUVQL ngày 24/4/2020 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về việc xây dựng Đề án nhân sự và kế hoạch tổ chức đại hội của đơn vị;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo và được sự đồng ý của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tại Thông báo số 38-TB/ĐUVQL ngày 07/5/2020 về kế hoạch đại hội cụ thể của từng chi bộ và phân công đảng ủy viên tham dự đại hội, Chi bộ Trung tâm tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đến dự Đại hội có đồng chí Trần Kim Chung, Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Đảng bộ Viện, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Viện, Phó Viện trưởng và toàn thể đảng viên (10 đảng viên chính thức) của Chi bộ.

 

Ảnh 1: Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Trung tâm tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu nhiệm kỳ 2020-2022.

 

Đại hội diễn ra trong không khí sôi nổi, đoàn kết và thực hiện theo đúng yêu cầu, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

1. Đồng chí Nguyễn Kim Anh, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2019-2020 đã báo cáo Đại hội về (1) Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2019-2020; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2022; và (2) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy (Bí thư chi bộ) nhiệm kỳ 2019-2020.

Ảnh 2: Đ/c Nguyễn Kim Anh, Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2019-2020 báo cáo Đại hội.

 

Báo cáo đã nêu rõ các nhiệm vụ chính trị đặc trưng và những kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng của đơn vị, cụ thể như: (1) Công tác đào tạo trình độ tiến sĩ; (2) Công tác tư vấn; (3) Công tác thông tin; (4) Công tác tư liệu; (5) Hoạt động nghiên cứu khoa học; và (6) Thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác do Lãnh đạo Viện giao.

2. Đại hội đã tiến hành thảo luận các văn kiện trình Đại hội, trong đó nhấn mạnh đến đặc điểm tình hình và các nhiệm vụ gắn với Chi bộ và Trung tâm trong việc thực hiện công tác đảng tại đơn vị như: Việc thường xuyên nghiên cứu các Văn kiện, chính sách của Đảng và Nhà nước; vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề; lãnh đạo các đoàn thể, quần chúng; phát triển đảng viên…

 

 

 

Ảnh 3: Các ý kiến phát biểu, đóng góp tại Đại hội.

 

3. Đại hội đã nghe đồng chí Trần Kim Chung, Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Đảng bộ Viện, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Viện, Phó Viện trưởng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Đồng chí biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc, tích cực đóng góp ý kiến và chuẩn bị tài liệu đầy đủ của Đại hội. Chi bộ có lực lượng phong phú, với nhiều mảng công tác chuyên môn khác nhau, cần phát huy sức mạnh thông tin, tận dụng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học. Bên cạnh đó, đồng chí Chung cũng chỉ đạo và nêu ra các nhiệm vụ cụ thể của Đại hội; khuyến khích Chi bộ phát huy những kết quả đạt được và tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

 

Ảnh 4: Đ/c Trần Kim Chung, Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Đảng bộ Viện, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Viện, Phó Viện trưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

4. Bầu Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Hội nghị đã tiến hành tổ chức bầu Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

 

          Ảnh 6: Hội nghị tiến hành bỏ phiếu

Kết quả bầu cử:

- Hội nghị đã bầu Chi ủy, Bí thư chi bộ và Phó Bí thư chi bộ gồm 03 đồng chí:

+ Đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan giữ chức Bí thư Chi bộ

+ Đồng chí Nguyễn Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ

+ Đồng chí Phạm Quang Trung giữ chức Chi ủy viên.

 

          Ảnh 7. Chi ủy Chi bộ Trung tâm Tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu nhiệm kỳ 2020 – 2022 ra mắt

 

 

Ảnh 8: Đồng chí Trần Kim Chung, Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Đảng bộ Viện, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Viện, Phó Viện trưởng tặng hoa và chúc mừng đồng chí Nguyễn Kim Anh hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2020, chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Phương Loan được bầu là Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

 

5. Hội nghị đã thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết Chi bộ Trung tâm tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu nhiệm kỳ 2020-2022 với các chỉ tiêu chính:

- 100% các yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng ủy cấp trên giao đều được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian, đạt chất lượng.

- 100% Bí thư chi bộ và Lãnh đạo Trung tâm tham gia đầy đủ việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng do cấp trên triệu tập.

- 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng do Đảng ủy Viện tổ chức.

- 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Hàng năm, Chi bộ đạt danh hiệu Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

- 100% đảng viên thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

- Công tác phát triển đảng viên sẽ được lên kế hoạch, báo cáo hàng năm cho Đảng ủy Viện phù hợp với tình hình công tác cán bộ của Trung tâm.

- Hàng năm, 100% đảng viên trong chi bộ tiến hành tự kiểm tra, giám sát theo Điều 30 của Điều lệ Đảng.

- Chi bộ lãnh đạo tổ Công đoàn và đoàn viên thanh niên tham gia tích cực trong các phong trào thi đua.

 

Ảnh 9: Thông qua Nghị quyết

 

Ảnh 10: Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

 

 

Nguồn: Chi bộ Trung tâm Tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu, Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.