Tiêu điểm tin

Nghiệm thu Đề tài Khoa học cấp Bộ năm 2019 “Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2011-2020 và đề xuất kiến nghị giải pháp cho giai đoạn 2021-2025”

18/05/2020 - 2247 lượt xem

Thực hiện Quyết định số 697/QĐ-BKHĐT ngày 08/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2019, đề tài “Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2011-2020 và đề xuất kiến nghị giải pháp cho giai đoạn 2021-2025” do Thạc sỹ Nguyễn Văn Tùng làm chủ nhiệm, ngày 12/5/2020 Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức buổi nghiệm thu chính thức đánh giá kết quả nghiên cứu của Đề tài.

Tới dự buổi nghiệm thu có các thành viên trong Hội đồng đánh giá Đề tài, Nhóm nghiên cứu đề tài và một số cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương.

Sau khi TS. Trần Thị Thu Hương – Thư ký Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương đọc Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá Đề tài, Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề tài lên điều hành, phát biểu và thông qua chương trình buổi làm việc.

 

Ảnh 1. Chủ tịch Hội đồng P.SG TS Bùi Quang Tuấn điều hành buổi đánh giá nghiệm thu

 

Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt những nội dung chính và đóng góp của đề tài, các thành viên của Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ đã đưa ra nhận xét, đánh giá và trao đổi với Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu những nội dung chính như sau:

Ảnh 2. ThS. Nguyễn Văn Tùng - Chủ nhiệm Đề tài

 

- Đề tài đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, đạt được mục tiêu chung là :Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2011-2020 và đề xuất kiến nghị giải pháp cho giai đoạn 2021-2025” và những mục tiêu cụ thể như trong Đăng ký thuyết minh đề tài đã được phê duyệt.

Đề tài đã nêu bật được kết quả đạt được, đặc điểm của mố số ngành nghề, như: nông nghiệp, công nghiệp, đầu tư công, ngân hàng, cơ cấu lại DNNN, ….. .

- Phương pháp nghiên cứu khoa học hợp lý; nội dung nghiên cứu phù hợp với giai đoạn, thời điểm hiện nay. Kết cấu đề tài khoa học, logic và phù hợp.

- Kết quả nghiên cứu và các kiến nghị của đề tài đã trực tiếp được sử dụng làm đầu vào xây dựng Đề án trình Chính phủ về cơ cấu lại khu vực doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2020-2030.

 

Ảnh 3. Thành viên Hội đồng đánh giá

 

Đề tài cần rà soát và làm phong phú thêm phần kinh nghiệm quốc tế về cải cách doanh nghiệp. Rà soát và chỉnh sửa format báo cáo theo đúng yêu cầu đối với đề tài nghiên cứu khoa học.

 

Ảnh 4. Thành viên Hội đồng Khoa học

 

Thay mặt Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ, Chủ tịch Hội đồng  đánh giá chung như sau:

- Đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài.

- Đề tài có đóng góp trực tiếp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ.

- Đề tài có ý nghĩa khoa học và có giá trị tham khảo cao.

 

Ảnh 5. Thành viên Hội đồng

 

          Hội đồng nhất trí đánh giá theo hình thức bỏ phiếu kín.

 

Ảnh 6. Thành viên Hội đồng

 

Kết quả tổng hợp đánh giá chung đề tài đạt loại khá.

 

Ảnh 7. Toàn cảnh buổi nghiệm thu Đề tài 

 

Ảnh 8. Đại diện Lãnh đạo đơn vị Nhóm nghiên cứu

 

Nguồn: Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Thông tin - Tư liệu.

 Tham khảo tài liệu tại Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM)

Email: tttl@mpi.gov.vn                      ĐT: 0243.7338930