Tin tức

Nghiệm thu Đề tài Khoa học cấp Bộ năm 2019 “Mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam: Thực trạng và kiến nghị cho giai đoạn 2021-2030”

14/05/2020 - 1262 lượt xem

 

Thực hiện Quyết định số 696/QĐ-BKHĐT ngày 8/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ năm 2019 “Mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam: Thực trạng và kiến nghị cho giai đoạn 2021-2030” do TS. Nguyễn Thị Luyến làm Chủ nhiệm đề tài, ngày 13/5/2020 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tổ chức buổi nghiệm thu chính thức đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài.

Tới dự buổi nghiệm thu có các thành viên trong Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài, Nhóm nghiên cứu đề tài và một số cán bộ nghiên cứu của Viện.

TS. Trần Thị Thu Hương – Thư ký Hội đồng Khoa học Viện, Ủy viên Hội đồng đọc Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài.

 

Ảnh 1. TS. Trần Thị Thu Hương, Thư ký Hội đồng Khoa học Viện, Ủy viên Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài

 

PGS. TS Bùi Tất Thắng - Chủ tịch Hội đồng thông qua chương trình đánh giá nghiệm thu đề tài.

 

Ảnh 2. PGS. TS Bùi Tất Thắng, Chủ tịch Hội đồng 

 

Sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài TS. Nguyễn Thị Luyến trình bày tóm tắt những nội dung chính và đóng góp của Đề tài, các thành viên Hội đồng đánh giá đề tài đã đưa ra nhận xét, đánh giá và trao đổi với Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu những nội dung chính như sau:

 

Ảnh 3. TS. Nguyễn Thị Luyến - Chủ nhiệm đề tài

 

- Nhóm nghiên cứu đề tài đã hoàn thành khối lượng công việc trong thời gian, nguồn lực có giới hạn; Hội đồng đánh giá cao sự nghiêm túc, nghiên cứu công phu của Nhóm nghiên cứu.

- Đề tài đã đạt được những mục tiêu cụ thể như trong Đăng ký thuyết minh đề tài đã được phê duyệt: Đề xuất hệ thống kiến nghị nhằm giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường trong nền kinh tế thị trường XHCN ở Việt Nam.

- Phương pháp nghiên cứu khoa học hợp lý, phù hợp với bối cảnh thời gian và nguồn kinh phí. Kết cấu đề tài khoa học, logic và phù hợp.

- Những nội dung chính của đề tài đã đóng góp tích cực vào cơ chế chính sách của Nhà nước. Nhất là những kiến nghị và điều kiện thực hiện.

- Nhóm nghiên cứu cân nhắc những ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa cho hợp lý, phù hợp với khả năng.

 

Ảnh 4. PGS. TS. Bùi Văn Huyền, Phản biện 1 

 

Ảnh 5. TS. Phan Hữu Nghị, Phản biện 2

 

Thay mặt Hội đồng đánh giá đề tài khoa học cấp Bộ, PGS. TS. Bùi Tất Thắng - Chủ tịch Hội đồng đánh giá chung như sau:

- Đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài.

- Đề tài có đóng góp trực tiếp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ.

- Phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận hợp lý;

- Đề tài có ý nghĩa khoa học và có giá trị tham khảo cao.

 

Ảnh 6. ThS. Đỗ Thị Hải Hà, Ủy viên Hội đồng

 

          Hội đồng nhất trí đánh giá theo hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả tổng hợp đánh giá chung đề tài đạt 9.1 điểm (xuất sắc)

 

Ảnh 7. TS. Lê Thị Thúy, Ủy viên Hội đồng 

 

Nguồn: Trung tâm tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu.

Tham khảo tài liệu tại Thư viện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM)

Email: tttl@mpi.gov.vn                      ĐT: 0243.7338930