Đại hội Chi bộ Ban Nghiên cứu Tổng hợp nhiệm kỳ 2020-2022
Hoạt động

Đại hội Chi bộ Ban Nghiên cứu Tổng hợp nhiệm kỳ 2020-2022

15/05/2020 - 2440 lượt xem

 

Căn cứ Kế hoạch số 06-KH/ĐUVQL ngày 08/01/2020 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về Kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cchi bộ thuộc Đảng bộ Viện tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Thông báo số 32-TB/ĐUVQL ngày 24/4/2020 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về việc xây dựng hiện Đề án nhân sự và kế hoạch tổ chức đại hội của đơn vị;

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo và được sự đồng ý của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tại Thông báo số 38-TB/ĐUVQL ngày 07/5/2020 về kế hoạch đại hội cụ thể của từng chi bộ và phân công đảng ủy viên tham dự đại hội, ngày 15/5/2020, Chi bộ Ban Nghiên cứu Tổng hợp đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Về dự Đại hội Chi bộ có 08 đảng viên (trong đó 08 đảng viên chính thức) của Chi bộ. Đại diện Đảng uỷ Viện đồng chí Nguyễn Thị Luyến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2015-2020 đến dự và chỉ đạo Hội Nghị. Đại diện Trung tâm Tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu cũng đến dự và đưa tin về Đại hội.

 

 

Ảnh 1. Lễ chào cờ

Đại hội diễn ra trong không khí sôi nổi, đoàn kết và thực hiện theo đúng yêu cầu, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

1. Đồng chí Trần Thị Thu Hương, Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã báo cáo Đại hội về (1) Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2022; và (2) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy (Bí thư chi bộ) nhiệm kỳ 2017-2020.

Ảnh 2. Toàn cảnh Đại hội

 

Báo cáo đã nêu rõ các nhiệm vụ chính trị đặc trưng và những kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng của đơn vị, cụ thể như: (1) Chi bộ được thành lập (mới) theo Quyết định số 14-QĐ/ĐUVQL ngày 01/02/2019 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương. Trong nhiệm kỳ (2019-2020) Chi bộ đã làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cho 03 đảng viên và tiếp nhận 02 đảng viên, Đến nay, Chi bộ có 08 đảng viên, trong đó có 05 đảng viên nữ và 03 đảng viên nam; (2) Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ lãnh đạo và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, có một số nhiệm vụ nổi bật như: (i) Thực hiện các công việc trong khung khổ hoạt động của Ủy ban Kinh tế, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), tập trung vào các nội dung cải cách cơ cấu của APEC và nhóm công tác Bạn của Chủ tịch Ủy ban Kinh tế; (ii) Xây dựng một số báo cáo, đề án về xây dựng và  kinh tế - xã hội gắn với hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao năng lực nội tại, ...... ; (iv) Tham gia nhóm công tác của Bộ thực hiện một số Đề án đánh giá tác động mối quan hệ kinh tế trong và ngoài nước , ..... ; (v) Chủ trì xây dựng Đề án về “Hoàn thiện khung khổ pháp lý về cấp vốn cho chuỗi giá trị ở Việt Nam”; (vi) Chủ trì xây dựng Đề án về “Phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam”, và nhiều đề án nghiên cứu, báo cáo, .... theo chỉ đạo, yêu cầu của Lãnh đạo;

 

Ảnh 3. Đảng viên tham dự phát biểu trong Đại hội

(3) Công tác xây dựng Đảng, Chi bộ duy trì sinh hoạt hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề hàng quý. Trong các buổi sinh hoạt, Chi bộ quán triệt và thực hiện các chủ trương chính sách, chỉ thị, nghị quyết Khóa XII của Đảng ủy cấp trên. Chi uỷ Chi bộ đã quán triệt và phổ biến đến toàn bộ đảng viên về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn và Chương trình hành động của Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Các chỉ thị, nghị quyết, tài liệu hướng dẫn của Đảng cấp trên được Chi bộ triển khai kịp thời đến các đảng viên.

Các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc các đợt học tập Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước do Đảng uỷ tổ chức.

 

Ảnh 4. Đảng viên tham dự phát biểu trong Đại hội

2. Đại hội đã tiến hành thảo luận các văn kiện trình Đại hội, trong đó nhấn mạnh đến các nhiệm vụ gắn với Chi bộ và Ban trong việc thực hiện công tác đảng tại đơn vị như: Việc thường xuyên nghiên cứu, rà soát các Văn kiện, chính sách của Đảng và Nhà nước; vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề; chia sẻ các kết quả và hợp tác trong nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ được giao; phát huy sức trẻ của các cán bộ, đảng viên; tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học,…


 

Ảnh 5. Đảng viên tham dự phát biểu trong Đại hội

 

3. Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Luyến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Thay mặt Đảng ủy Viện đồng chí đánh giá cao các kết quả đạt được của Chi bộ và đơn vị trong nhiệm kỳ vừa qua. Ghi nhận các kết quả này có được là sự quan tâm chỉ đạo tích cực của Chi bộ, sự cố gắng, nhiệt tình của các đảng viên trong Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Luyến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện giao nhiệm vụ cho chi ủy, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 tiếp tục phát huy truyền thống và thế mạnh của chi bộ, vượt qua khó khăn, thách thức trong công việc, khắc phục những hạn chế; chú trọng công tác xây dựng cơ sở đảng, công tác phát triển đảng viên mới; tăng cường sự phối hợp giữa Chi bộ và chính quyền; quan tâm đến đời sống tinh thần, vật chất trong đơn vị.

 

Ảnh 6. Thay mặt Đảng uỷ Viện đồng chí Nguyễn Thị Luyến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện phát biểu tại Đại hội

 

4. Đại hội đã giới thiệu và tiến hành bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và đề cử đảng viên dự Đại hội Đảng bộ Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Kết quả:

- Đồng chí Trần Thị Thu Hương, được Đại hội giới thiệu và bầu tái giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2020 với tỷ lệ 08/08 phiếu (đạt 100%).

- Đồng chí Đỗ thị Lê Mai được Đại hội giới thiệu và nhất trí bầu (biểu quyết) tham gia Đoàn đại biểu của Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Ảnh 7. Đại hội biểu quyết các vấn đề trong Chương trình Đại hội

 

5. Đại hội đã thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Ban Nghiên cứu Tổng hợp nhiệm kỳ 2020-2022 với các chỉ tiêu chính:

- 100% các yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng ủy cấp trên đều được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian, đạt chất lượng.

- 100% cấp Chi ủy (Bí thư chi bộ) và Lãnh đạo Ban tham gia đầy đủ việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng do cấp trên triệu tập.

- 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng do Đảng ủy Viện tổ chức.

- 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, một số đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đề nghị khen thưởng.

- Hàng năm, đạt danh hiệu Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu và được đề nghị cấp trên tặng Giấy khen.

- 100% đảng viên thực hiện có hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh”;

- Công tác phát triển đảng viên sẽ được lên kế hoạch, báo cáo hàng năm cho Đảng ủy Viện phù hợp với tình hình công tác cán bộ của Ban.

- Hàng năm, 100% đảng viên trong chi bộ tiến hành tự kiểm tra, giám sát theo Điều 30 của Điều lệ Đảng.

- Lãnh đạo Công đoàn và Đoàn thanh niên đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc trong các phong trào thi đua.

 

Ảnh 8. Thay mặt Đảng ủy Viện, đồng chí Nguyễn Thị Luyến chúc mừng và tặng hoa đồng chí tân Bí thư Chi bộ

 

Ảnh 10. Các đảng viên trong Chi bộ chúc mừng đồng chí Bí thư

 

Ảnh 11. Tập thể Chi bộ Ban Nghiên cứu Tổng hợp

 

Nguồn: Chi bộ Ban Nghiên cứu Tổng hợp, Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

 


Tin tức khác