Tiêu điểm tin

Đại hội Chi bộ Ban Nghiên cứu các vấn đề xã hội nhiệm kỳ 2020-2022

15/05/2020 - 2289 lượt xem

Căn cứ Kế hoạch số 06-KH/ĐUVQL ngày 08/01/2020 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về Kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Viện tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Thông báo số 32-TB/ĐUVQL ngày 24/4/2020 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về việc xây dựng hiện Đề án nhân sự và kế hoạch tổ chức đại hội của đơn vị;

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo và được sự đồng ý của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tại Thông báo số 38-TB/ĐUVQL ngày 07/5/2020 về kế hoạch đại hội cụ thể của từng chi bộ và phân công đảng ủy viên tham dự đại hội, ngày 15/5/2020, Chi bộ Ban Nghiên cứu các vấn đề xã hội đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Về dự Đại hội Chi bộ có 07 đảng viên (trong đó có 07 đảng viên chính thức) của Chi bộ. Đại diện Đảng uỷ Viện đồng chí Lê Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện  nhiệm kỳ 2015-2020 đến dự và chỉ đạo Hội Nghị. Đại diện Trung tâm Tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu đến dự và đưa tin

 

Ảnh 1. Lễ chào cờ

 

Đại hội diễn ra trong không khí sôi nổi, đoàn kết và thực hiện theo đúng yêu cầu, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

1. Đồng chí Hồ Công Hòa, Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã báo cáo Đại hội về (1) Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2022; và (2) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy (Bí thư chi bộ) nhiệm kỳ 2017-2020.

Ảnh 2. Biểu quyết bầu Chủ tịch Đại hội và Thư ký Đại hội

 

Trong báo cáo đã nêu rõ các nhiệm vụ chính trị đặc trưng và những kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng của đơn vị, cụ thể như: (1) Chủ trì nghiên cứu và hoàn thiện Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ trình Thủ tướng Chính phủ. Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ đã ban hành tại Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 về Phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ; (2) Tham mưu cho Lãnh đạo Viện trình Bộ ban hành Quyết định về kế hoạch hành động của Bộ KH&ĐT thực hiện Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 tại Quyết định số 1554/QĐ-BKHĐT ngày 14/10/2019; (3) Chủ trì nghiên cứu Đề án “Chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư”; (4) Hoàn thành báo cáo Chuyên đề 3 theo yêu cầu của Ban cán sự Đảng về “Kết quả thực hiện chính sách thu hút đầu tư phát triển năng lượng của các thành phần kinh tế giai đoạn 2007-2017 và những đề xuất, kiến nghị cho giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Ban đã hoàn thành báo cáo trình Bộ gửi Ban Kinh tế Trung ương vào tháng 4 năm 2019; (5) Đã hoàn thành báo cáo chuyên đề 4 về “Quan điểm, nguyên tắc phát triển bền vững của Liên hợp quốc; kinh nghiệm của Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Israel về phát triển bền vững, sáng tạo và bao trùm; bài học kinh nghiệm cho Việt Nam” trong khuôn khổ Đề tại “Mô hình phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm của Việt Nam trong tình hình mới”, mã số KHBĐ (2018)-51 của Ban Kinh tế Trung ương và Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương; (6) Thực hiện 02 Đề tài khoa học cấp Bộ thực hiện năm 2017. Các Đề tài đều được nghiệm thu theo đúng quy định; (7) Thực hiện 1 số hoạt động hợp tác quốc tế với UNDP Hà Nội, Viện nghiên cứu lâm nghiệp Châu,… (8) Thực hiện các yêu cầu khác do Lãnh đạo Viện giao.

Ảnh 3. Toàn cảnh Đại hội

2. Đại hội đã tiến hành thảo luận các văn kiện trình Đại hội, trong đó nhấn mạnh đến một số vấn đề như: (i) Khi đánh giá về kết quả công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2022 và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy (Bí thư chi bộ) nhiệm kỳ 2017-2020: Ưu và khuyết điểm cần có sự tương thích hơn với tình hình công tác tại chi bộ; đề nghị ghi rõ chỉ tiêu phát triển đảng để có căn cứ làm mục tiêu đánh giá cho nhiệm kỳ sau; trong công tác sinh hoạt đảng thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề cần có sự đổi mới cho phù hợp. Có thể xem xét việc ấn định ngày họp thường kỳ vào thời gian nhất định; đối với các nhiệm vụ nghiên cứu của đơn vị: Cần có định hướng rõ ràng hơn để coi đó là mục tiêu phấn đấu và định hướng cho các cán bộ, đảng viên trong đơn vị. (ii) Đối với Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương: Việc đánh giá tính đảng trong công tác chuyên môn cần làm rõ hơn và cách thức thể hiện như thế nào cho hiệu quả; công tác đảng nên thực hiện số hóa: như ở khâu khai lý lịch, quản lý đảng viên; đề nghị Đảng ủy Viện kiến nghị xem xét việc thực hiện lấy sinh hoạt đảng hai chiều hiện nay, để người đi lấy và người cấp không mang tính hình thức và có chỉ đạo toàn diện về hoạt động trong Viện 5 năm tới, định hướng phát triển cho các Ban và các cán bộ để xây dựng mục tiêu phát triển. (iii) Đối với Dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng: Các ý kiến góp ý gửi về cho thấy một số vấn đề, nội dung Dự thảo Văn kiện cần làm rõ hơn nữa, thế hiện: Một là, việc xem xét, điều chỉnh mục tiêu phát triển đến năm 2025 trong bối cảnh mới hiện nay. Ví dụ như: mục tiêu tăng trưởng 7%, thu nhập bình quân là 5000 USD/năm, năng suất lao động, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế,...Hai là, cần xem xét và đánh giá lại về vấn đề công bằng và đảm bảo tiến bộ xã hội, khoảng cách giàu nghèo; chuyển dịch cơ cấu lao động và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; quản lý nguồn lực, nhất là quản lý đất công, quản lý đất nông trường. Ba là, cần có đánh giá rõ hơn về tiêu chí lao động qua đào tạo ở đây là như thế nào? Dựa trên tiêu chí gì? Từ đó có mục tiêu, định hướng cho 5 năm tới.

Ảnh 4. Đảng viên phát biểu trong Đại hội

 

Ảnh 5. Đảng viên phát biểu trong Đại hội

3. Đại hội đã nghe đồng chí Lê Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Viện nhiệm kỳ 2015-2020, đại diện Đảng ủy Viện phát biểu chỉ đạo: Việc thực hiện điều hành các nội dung trong Đại hội chi bộ: Chi bộ cần bổ sung báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội; đánh giá chung về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị đã nêu trong dự thảo báo cáo chính trị của Chi bộ và nguồn nhân lực của đơn vị để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được giao (Nhiệm kỳ qua đơn vị đã xây dựng Đề án và chủ trì xây dựng văn bản được ban hành về Mô hình kinh tế chia sẻ; nhiệm vụ của Ban là ít hơn so với các đơn vị khác, các vấn đề xã hội là rất rộng nên cần có các đề xuất nghiên cứu phù hợp, nhân lực Ban ít, có thể đề xuất bổ sung để đáp ứng yêu cầu công việc thực tế; chỉ đạo về công tác sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề, lấy kinh nghiệm từ Chi bộ Văn phòng; chỉ đạo thực hiện Chương trình Đại hội có thể không nhất thiết thực hiện mục 13 và 14 (Giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương khóa XII nhiệm kỳ 2020-2025 và Giới thiệu nhân sự tham gia Đoàn đại biểu của Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025) vì Đại hội Đảng bộ Viện là Đại hội toàn thể nên giới thiệu nhân sự tham gia BCH Đảng bộ Viện và giới thiệu nhân sự tham gia Đoàn đại biểu của Đảng bộ Viện để ra Đại hội giới thiệu.

Ảnh 6. Đảng viên phát biểu trong Đại hội

 

Ảnh 7. Đảng viên phát biểu trong Đại hội

 

Ảnh 8. Đồng chí Lê Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy viện chỉ đạo Hội nghị

 

4. Đại hội đã giới thiệu và nhất trí bầu đồng chí Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 là đồng chí Hồ Công Hòa.

5. Đại hội đã thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội chi bộ Ban Nghiên cứu các vấn đề xã hội nhiệm kỳ 2020-2022 với các chỉ tiêu chính đó là:

- 100% các yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng ủy cấp trên đều được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian, đạt chất lượng.

- 100% cấp Chi ủy (Bí thư chi bộ) và Lãnh đạo Ban tham gia đầy đủ việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng do cấp trên triệu tập.

- 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng do Đảng ủy Viện tổ chức.

- 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, một số đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đề nghị khen thưởng.

- Hàng năm, đạt danh hiệu Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.

- 100% đảng viên thực hiện có hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh”;

- Phấn đấu kết nạp thêm ít nhất 01 đảng viên mới.

- Hàng năm, 100% đảng viên trong chi bộ tiến hành tự kiểm tra, giám sát theo Điều 30 của Điều lệ Đảng.

- Lãnh đạo Công đoàn và Đoàn thanh niên đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc trong các phong trào thi đua.


 

Ảnh 9. Đại hội biểu quyết

 

Ảnh 10. Đồng chí Lê Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện tặng hoa chúc mừng đồng chí Hồ Công Hòa - Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

 

Đại hội Chi bộ Ban Nghiên cứu các vấn đề xã hội nhiệm kỳ 2020-2022 với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển đã thành công tốt đẹp, mở ra một nhiệm kỳ mới với nhiều cơ hội phát triển, tạo dấu ấn riêng cho Chi bộ.

 

Ảnh 11. Tập thể Chi bộ Ban Nghiên cứu các vấn đề xã hội

 

Nguồn: Chi bộ Ban Nghiên cứu các vấn đề xã hội, Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.