TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đại hội Chi bộ Ban Nghiên cứu cải cách và phát triển doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020-2022

15/05/2020 - 1567 lượt xem

Căn cứ Kế hoạch số 06-KH/ĐUVQL ngày 08/01/2020 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về Kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Viện tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Thông báo số 32-TB/ĐUVQL ngày 24/4/2020 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về việc xây dựng hiện Đề án nhân sự và kế hoạch tổ chức đại hội của đơn vị;

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo và được sự đồng ý của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tại Thông báo số 38-TB/ĐUVQL ngày 07 tháng 5 năm 2020 về kế hoạch đại hội cụ thể của từng chi bộ và phân công đảng ủy viên tham dự đại hội, sáng ngày 11 tháng 5 năm 2020, Chi bộ Ban Nghiên cứu cải cách và phát triển doanh nghiệp đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đến dự với Đại hội ngoài 04 đảng viên (gồm 03 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị) của Chi bộ, đồng chí Lê Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Viện nhiệm kỳ 2015-2020, đại diện Trung tâm Tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu tham dự và đưa tin.

Ảnh 1: Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Ban Nghiên cứu cải cách và phát triển doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội diễn ra trong không khí sôi nổi, đoàn kết và thực hiện theo đúng yêu cầu, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

1. Đồng chí Trịnh Đức Chiều, Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã báo cáo Đại hội về (1) Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2022; và (2) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy (Bí thư chi bộ) nhiệm kỳ 2017-2020.

Ảnh 2: Đ/c Trịnh Đức Chiều, Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 báo cáo Đại hội.

Trong báo cáo đã nêu rõ các nhiệm vụ chính trị đặc trưng và những kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng của đơn vị, cụ thể như: (1) Xây dựng Nghị định về thực hiện các quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, Nghị định thành lập Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các đề án, báo cáo về sắp xếp, cơ cấu lại, đổi mới và phát triển doanh ngiệp nhà nước; (2) Đề án và các báo cáo liên quan đến chính sách phát triển kinh tế tư nhân, trong đó có khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển các mô hình kinh doanh mới; (3) Tham gia xây dựng dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành; (4) Phân tích mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường,  đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; (5) Các hoạt động nghiên cứu khoa học và (6) Thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác do Lãnh đạo Viện, cấp trên giao.

2. Đại hội đã tiến hành thảo luận và góp ý đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, trong đó nhấn mạnh đến các nhiệm vụ gắn với Chi bộ và Ban trong việc thực hiện công tác đảng tại đơn vị như: Việc thường xuyên nghiên cứu, rà soát các nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước; vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề; chia sẻ các kết quả và hợp tác trong nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ được giao; phát huy sức trẻ của các cán bộ, đảng viên; tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học,…

3. Đại hội đã nghe đồng chí Lê Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Viện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.  Đồng chí Lê Thanh Tùng đánh giá cao các kết quả đạt được của chi bộ và đơn vị. Bên cạnh đó, đồng chí Tùng cũng giao nhiệm vụ cho Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 tiếp tục phát huy truyền thống và thế mạnh của chi bộ, khắc phục những hạn chế mà nhiệm kỳ 2017-2020 đặt ra để Chi bộ ngày càng phát triển, giữ vững truyền thống thường xuyên đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh và  luôn có những đóng góp đáng kể cho hoạt động của Đảng bộ Viện.


Ảnh 3: Đ/c Lê Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện nhiệm kỳ 2015-2020 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

4. Đại hội đã giới thiệu và nhất trí bầu đồng chí Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 là đồng chí Trịnh Đức Chiều.

Ảnh 4: Đồng chí Lê Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện nhiệm kỳ 2015-2020 tặng hoa và chúc mừng đồng chí Trịnh Đức Chiều tái trúng cử Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

 

5. Đại hội đã thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội chi bộ Ban Nghiên cứu cải cách và phát triển doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020-2022 với các chỉ tiêu chính đó là:

- Hằng năm phấn đấu đạt danh hiệu Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- 100% cấp Chi ủy (Bí thư chi bộ) và Lãnh đạo Ban tham gia đầy đủ việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng và cấp trên.

- 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng do Đảng ủy Viện tổ chức.

- 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Tổ chức sinh hoạt chi bộ thường xuyên và sinh hoạt chuyên đề ít nhất 04 lần/năm.

- Không có đảng viên nào của Chi bộ có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đảng, không có đảng viên nào bị kỷ luật.

Ảnh 5: Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội Chi bộ Ban Nghiên cứu cải cách và phát triển doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020-2022 với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển đã thành công tốt đẹp, mở ra một nhiệm kỳ mới với những cơ hội phát triển, đặc biệt trong việc chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Viện.

Ảnh 5: Các đại biểu chúc mừng Đại hội chi bộ thành công.

Nguồn: Chi bộ Ban Nghiên cứu cải cách và phát triển doanh nghiệp, Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.