Tin tức

Đại hội Chi bộ Văn phòng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

13/05/2020 - 1066 lượt xem

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/ĐUVQL ngày 08/01/2019, Thông báo số 32-TB/ĐUVQL ngày 24/4/2020 và Thông báo số 38-TB/ĐUVQL ngày 7/5/2020 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Đảng ủy CIEM) về việc tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, ngày 12/5/2020 Chi bộ Văn phòng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã tiến hành tổ chức Đại hội tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2022.

Đến dự Đại hội có đ/c Trần Kim Chung, Ủy viên BCH Đảng ủy Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư BCH Đảng ủy CIEM, Phó Viện trưởng CIEM.

Ảnh 1: Lễ chào Đảng kỳ và Quốc kỳ

Tham dự Đại hội gồm 10 đảng viên chính thức thuộc Chi bộ (đủ 100%). Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách đảng viên tham dự Đại hội: 100% đảng viên đủ tư cách dự Đại hội.

Điều hành Đại hội, Chi bộ đã bầu (bằng phương pháp biểu quyết):

Ảnh 2: Chủ tịch và thư ký Đại hội

-  Chủ tịch Đại hội: đ/c Bí thư Chi bộ Lê Thanh Tùng;

- Thư ký Đại hội: đ/c Nguyễn Thị Thu Hà.

A. Chủ tịch Đại hội trình bày toàn văn Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ.  Báo cáo đã nêu bật một số vấn đề:

1. Đặc điểm tình hình: Chi bộ Văn phòng có 10 đảng viên (trong tổng số 15 viên chức, người lao động), thực hiện nhiều chức năng, nhiệm vụ phục vụ công tác của Lãnh đạo viện và các đơn vị nghiên cứu trong Viện.

Duy trì sinh hoạt của Chi bộ có Bí thư Chi bộ (Chánh Văn phòng), Phó Bí thư Chi bộ (P. Chánh Văn phòng), đảng viên thuộc Chi bộ có trình độ từ trung cấp trở lên, được đào tạo, có kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ. Do đó, việc sinh hoạt Đảng, công tác xây dựng và phát triển Đảng tương đối thuận lợi. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ tiếp nhận thêm 01 đảng viên (Lãnh đạo Viện) về sinh hoạt tại Chi bộ.

2. Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Nhiệm vụ chính trị của Chi bộ chủ yếu là công tác phục vụ hỗ trợ công tác nghiên cứu của Viện. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, Chi bộ phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo các cấp và luôn đóng vai trò hạt nhân trong trong chuyên môn cũng như công tác Đảng. Các đảng viên tham gia xây dựng, lãnh đạo có kết quả tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thông qua quán triệt, triển khai thực hiện, giao nhiệm vụ thực hiện cụ thể, do vậy hàng năm các nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ, có chất lượng, hiệu quả góp phần vào thành công chung của Viện. Văn phòng Viện được Bộ trưởng tặng Bằng khen hàng năm vì đã có thành tích trong công tác.

Ảnh 3: Đảng viên

3. Công tác Đảng

Chi bộ làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, phổ biến, quán triệt, triển khai học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Các nội dung của Nghị quyết Trung ương: về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; “Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thường xuyên được quán triệt tại các buổi sinh hoạt Chi bộ. Chú trọng thực hiện Nghị quyết 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ”. Chi bộ quản lý các Sổ ghi Nghị quyết, biên bản sinh hoạt Chi bộ, Sổ Ghi chép tình hình chính trị của cán bộ, đảng viên theo đúng với quy định.

Tổ chức sinh hoạt chi bộ theo định kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề theo quý. Các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc các đợt học tập Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước do Đảng uỷ tổ chức.

Ảnh 4: Đảng viên

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đạt danh hiệu và được công nhận “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

Một số hạn chế, tồn tại: Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cho cấp ủy và đảng viên trong Chi bộ còn hạn chế (do chỉ tiêu ít). Bên cạnh đó quy định cá nhân và đơn vị sự nghiệp công lập phải tự trang trải kinh phí cũng làm ảnh hưởng đến tâm lý người học.

Nội dung sinh hoạt chi bộ cơ bản tập trung vào xây dựng Đảng, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên.

4. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022

- Tiếp tục thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và công việc đột xuất khác do Lãnh đạo Viện giao.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Văn phòng và của Viện; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng.

- Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp trên. Trú trọng quán triệt các Nghị quyết Đại hội Đảng, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Khoá XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI); Chương trình hành động số 16-CTr/ĐUK ngày 18/8/2013 và Kế hoạch số 74-KH/ĐUK ngày 22/01/2014 của Đảng ủy Khối về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận”;

- Nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị và trình độ cho cán bộ, đảng viên. Thường xuyên nắm bắt tư tưởng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt.

Phấn đấu đạt danh hiệu tổ chức tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đề nghị khen thưởng.

B. Phần thảo luận

Các đảng viên sôi nổi góp ý vào Dự thảo: Văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XXIII, Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Báo cáo thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 – 2020 của Chi bộ.

Ảnh 5: Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW Trần Thị Hồng Minh, Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Qua đó, có một số ý kiến đóng góp tích cực, quan trọng liên quan chặt chẽ đến nhiệm vụ của Chi bộ Văn Phòng:

- Nguồn nhân lực nhiều nhất Cơ quan, tuy nhiên khối lượng công việc cũng như lĩnh vực cũng nhiều; thu nhập chỉ từ lương nên kinh tế khó khăn. Tuy nhiên, bằng trách nhiệm, sự nhiệt tình và tinh thần phục vụ, các đảng viên, cán bộ Chi bộ Văn phòng hàng năm hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Phương hướng nhiệm kỳ tới cần tiếp tục phát huy thành tích, đồng thời xây dựng hoạt động, sinh hoạt chi bộ theo hướng linh hoạt như liên kết với chi bộ khác cùng sinh hoạt chuyên đề; tổ chức tham quan, dã ngoại những điểm di tích lịch sử, cách mạng; sinh hoạt văn hóa-văn nghệ hàng tuần/hàng tháng, hoạt động thể thao, ....

- Nâng cao chất lượng cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong Văn phòng cũng như toàn Cơ quan.

- Tiếp tục chỉnh trang khuôn viên cơ quan hoàn chỉnh hơn, khang trang hơn đáp ứng môi trường trong sạch.

- Tạo điều kiện nâng cao đời sống cho cán bộ đảng viên từ những nguồn thu chính đáng; phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Cơ quan khai thác nguồn lực để nâng cao đời sống.

Ảnh 6: Đồng chí Trần Kim Chung, Ủy viên BCH Đảng ủy Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Ban chấp hành Đảng ủy CIEM, Phó Viện trưởng CIEM chỉ đạo, góp ý với Đại hội.

C. Đại hội đã tiến hành bầu, biểu quyết một số vấn đề:

Bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022, bầu bí thư Chi bộ, bầu Phó Bí thư Chi bộ và ủy viên. Sau 03 vòng bầu bằng phương pháp bỏ phiếu kín cho từng chức danh kết quả như sau:

1. Bầu chi ủy

Ảnh 7: Bầu cử 

Đại hội đã đề cử 04 đảng viên vào chi ủy. Những đồng chí được Đại hội tín nhiệm bỏ phiếu với kết quả như sau:

Ảnh 8: Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022

- Đồng chí Nguyễn Thị Lan Oanh có số phiếu bầu 10/10 phiếu (100%)

- Đồng chí Hồ Thị Hồng Vân  có số phiếu bầu 10/10 phiếu (100%)

- Đồng chí Đỗ Thị Kim Thoa có số phiếu bầu 08/10 phiếu (80%)

2. Bầu bí thư chi bộ: Đồng chí Nguyễn Thị Lan Oanh có số phiếu bầu 10/10 phiếu (100%)

3. Bầu phó bí thư chi bộ: Đồng chí Hồ Thị Hồng Vân có số phiếu bầu 10/10 phiếu (100%)

Ảnh 9: Chi ủy với Lãnh đạo Viện

C. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% (biểu quyết).

Ảnh 10: Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Ảnh 11: Thư ký Đại hội đã công bố toàn văn Biên bản Đại hội trước Đại hội.

 

Ảnh 12. Đại hội thành công tốt đẹp

Đại hội Chi bộ Văn phòng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã hoàn thành các công việc và đạt kết quả tốt đẹp./.

Nguồn: Văn phòng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương