Tin tức

Đại hội Chi bộ Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh nhiệm kỳ 2020-2022

12/05/2020 - 1187 lượt xem

Căn cứ Kế hoạch số 06-KH/ĐUVQL ngày 08/01/2020 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về Kế hoạch tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Viện tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Thông báo số 32-TB/ĐUVQL ngày 24/4/2020 của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương về việc xây dựng hiện Đề án nhân sự và kế hoạch tổ chức đại hội của đơn vị;

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo và được sự đồng ý của Đảng ủy Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tại Thông báo số 38-TB/ĐUVQL ngày 07 tháng 5 năm 2020 về kế hoạch đại hội cụ thể của từng chi bộ và phân công đảng ủy viên tham dự đại hội, sáng ngày 11 tháng 5 năm 2020, Chi bộ Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đến dự với Đại hội ngoài 07 đảng viên chính thức của Chi bộ, có đồng chí Hoàng Văn Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2015-2020, đảng ủy viên phụ trách chi bộ, đại diện Trung tâm Tư vấn, đào tạo và thông tin tư liệu dự và đưa tin.

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Ban Nghiên cứu Môi trường kinh doanh và Năng lực cạnh tranh nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội diễn ra trong không khí sôi nổi, đoàn kết và thực hiện theo đúng yêu cầu, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

1. Đồng chí Nguyễn Minh Thảo, Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 đã báo cáo Đại hội về (1) Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2022; và (2) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy (Bí thư chi bộ) nhiệm kỳ 2017-2020.

Trong báo cáo đã nêu rõ các nhiệm vụ chính trị đặc trưng và những kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng của đơn vị, cụ thể như: (1) Xây dựng và thực hiện Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 02 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; (2 Theo dõi, đánh giá tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí doanh nghiệp; (3) Hỗ trợ soạn thảo và trình Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); (4) Xây dựng dự thảo Đề án Đổi mới toàn diện quản lý nhà nước về kinh tế; (5) Xây dựng dự thảo Chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp 4.0; và (6) Thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác do Lãnh đạo Viện giao.

2. Đại hội đã tiến hành thảo luận các văn kiện trình Đại hội, trong đó nhấn mạnh đến các nhiệm vụ gắn với Chi bộ và Ban trong việc thực hiện công tác đảng tại đơn vị như: Việc thường xuyên nghiên cứu, rà soát các Văn kiện, chính sách của Đảng và Nhà nước; vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề; chia sẻ các kết quả và hợp tác trong nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ được giao; phát huy sức trẻ của các cán bộ, đảng viên; tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học,…

Ý kiến phát biểu, đóng góp tại Đại hội.

3. Đại hội đã nghe đồng chí Hoàng Văn Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2015-2020, đảng ủy viên phụ trách chi bộ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Trong đó đồng chí đánh giá cao các kết quả đạt được của chi bộ và đơn vị. Các kết quả này đã được ghi nhận từ nhiều phía. Bên cạnh đó, đồng chí Cương cũng giao nhiệm vụ cho chi ủy, Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 tiếp tục phát huy truyền thống và thế mạnh của chi bộ, khắc phục những hạn chế mà nhiệm kỳ 2017-2020 đặt ra để Chi bộ ngày cảng phát triển và thể hiện được bản sắc riêng trong Đảng bộ Viện.

Đ/c Hoàng Văn Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng ủy viên phụ trách chi bộ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

4. Đại hội đã giới thiệu và nhất trí bầu đồng chí Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 là đồng chí Ngô Minh Tuấn; giới thiệu và nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Minh Thảo tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương khóa XII nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu và nhất trí bầu đồng chí Ngô Minh Tuấn tham gia Đoàn đại biểu của Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Hoàng Văn Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2015-2020, đảng ủy viên phụ trách chi bộ tặng hoa và chúc mừng đồng chí Ngô Minh Tuấn trúng cử và nhận nhiệm vụ Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

5. Đại hội đã thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội chi bộ Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh nhiệm kỳ 2020-2022 với các chỉ tiêu chính đó là:

- 100% các yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng ủy cấp trên đều được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian, đạt chất lượng.

- 100% cấp Chi ủy (Bí thư chi bộ) và Lãnh đạo Ban tham gia đầy đủ việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng do cấp trên triệu tập.

- 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng do Đảng ủy Viện tổ chức.

- 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, một số đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đề nghị khen thưởng.

- Hàng năm, đạt danh hiệu Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu và được đề nghị cấp trên tặng Giấy khen.

- 100% đảng viên thực hiện có hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh”;

- Công tác phát triển đảng viên sẽ được lên kế hoạch, báo cáo hàng năm cho Đảng ủy Viện phù hợp với tình hình công tác cán bộ của Ban.

- Hàng năm, 100% đảng viên trong chi bộ tiến hành tự kiểm tra, giám sát theo Điều 30 của Điều lệ Đảng.

- Lãnh đạo Công đoàn và Đoàn thanh niên đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội Chi bộ Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh nhiệm kỳ 2020-2022 với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển đã thành công tốt đẹp, mở ra một nhiệm kỳ mới với nhiều cơ hội phát triển, tạo dấu ấn riêng cho Chi bộ.

Các đại biểu chúc mừng Đại hội chi bộ thành công.

Nguồn: Chi bộ Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Đảng bộ Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.