Tin tức

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hoa Cương giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

22/04/2020 - 2272 lượt xem

Ngày 21/4/2020, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoa Cương.

 

Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về quy định  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Căn cứ Quyết định số 469/QĐ-BKHĐT ngày 7/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; Căn cứ Kết luận của Ban Cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại phiên họp ngày 17/4/2020; và xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, ngày 20/4/2020 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 556/QĐ-BKHĐT về việc điều động, bổ nhiệm công chức.

Theo Quyết định này, ông Nguyễn Hoa Cương Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương có nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ngày 21 tháng 4 năm 2020 tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cho ông Nguyễn Hoa Cương. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã tặng hoa chúc mừng và phát biểu chỉ đạo.

 

 

 Ảnh: Thứ trưởng Trần Quốc Phương trao quyết định cho ông Nguyễn Hoa Cương

 

Ảnh: Lãnh đạo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hoa Cương

 

Ảnh: Đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hoa Cương

 

 

Nguồn: Trung tâm Tư vấn, đào tạo và Thông tin tư liệu (CIEM)

Ảnh: Đức Trung (MPI)