TIN TỨC - SỰ KIỆN

Mời Hội thảo: “Thúc đẩy, tạo thuận lợi gia nhập thị trường: Vấn đề và giải pháp cải thiện Khởi sự kinh doanh và Bảo vệ cổ đông thiểu số”

25/02/2020 - 1382 lượt xem

Trong thời gian qua, Luật Doanh nghiệp và các Nghị định hướng dẫn thi hành đã có những tác động tích cực trong tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thúc đẩy thành lập, phát triển và mở rộng kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, một số nội dung của Luật Doanh nghiệp không còn phù hợp với thực tiễn, tạo gánh nặng chi phí, thời gian cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ. Hiện Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đang được giao nhiêm vụ chủ trì xây dựng dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và dự kiến sẽ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 5 năm 2020. Một trong những nội dung quan trọng của sửa đổi lần này là các quy định liên quan đến đăng ký kinh doanh và bảo vệ nhà đầu tư.
Trong khuôn khổ Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy, tạo thuận lợi gia nhập thị trường: Vấn đề và giải pháp cải thiện Khởi sự kinh doanh và Bảo vệ cổ đông thiểu số”.  Mục tiêu của Hội thảo nhằm giới thiệu một số kết quả chính của báo cáo nghiên cứu và những đề xuất sửa đổi trong dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).
Thời gian: 08h30-11h30, Thứ Sáu, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Địa điểm: Hội trường tầng 1, Nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương68 Phan Đình Phùng, Hà Nội.
Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương trân trọng kính mời Ông/bà và đại diện Quý Cơ quan/Doanh nghiệp tới tham dự và đóng góp ý kiến cho Hội thảo.