TIN TỨC - SỰ KIỆN

Mời Hội thảo “Chất lượng điều kiện kinh doanh: vấn đề và kiến nghị”

25/02/2020 - 1175 lượt xem

Thời gian qua, cải cách quy định về điều kiện kinh doanh nhằm tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thân thiện với doanh nghiệp là mục tiêu ưu tiên của Chính phủ. Trong giai đoạn 2017-2019, các Bộ, ngành đã nỗ lực rà soát, đề xuất cắt bỏ, đơn giản hóa khoảng 50% số điều kiện kinh doanh để giảm gánh nặng quy định, thủ tục, và nhờ vậy giảm thời gian, chi phí và rủi ro cho doanh nghiệp. Tuy vậy, trong các quy định hiện hành, vẫn còn các điều kiện kinh doanh không cần thiết, không hợp lý hoặc không có ý nghĩa về hiệu quả quản lý nhà nước; và trên thực tế, khi tổ chức thực hiện, một số nơi vẫn chưa nắm rõ những thay đổi, cải cách về điều kiện kinh doanh. Do đó, nâng cao chất lượng điều kiện kinh doanh vẫn là nội dung trọng tâm trong cải cách môi trường kinh doanh ở nước ta.
Trong khuôn khổ Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo “Chất lượng điều kiện kinh doanh: vấn đề và kiến nghị”. Hội thảo là cơ hội để thảo luận, đánh giá hiệu quả cắt giảm số lượng điều kiện kinh doanh thời gian qua; nhận diện vấn đề về chất lượng điều kiện kinh doanh trong các quy định hiện hành, từ đó đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cải cách điều kiện kinh doanh.
Thời gian: 08h30-11h30, Thứ Năm, ngày 27 tháng 02 năm 2020
Địa điểm: Hội trường tầng 1, Nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương68 Phan Đình Phùng, Hà Nội.