TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội thảo về Các cách tiếp cận pháp lý mới đối với kinh tế chia sẻ ở APEC 13-14 tháng 02 năm 2020 tại Putrajaya, Malaysia

18/02/2020 - 724 lượt xem

Trong hai ngày 13-14 tháng 02 năm 2020, TS. Trần Thị Hồng Minh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương – đã tham dự Hội thảo về “Các cách tiếp cận pháp lý mới đối với kinh tế chia sẻ ở APEC”. Hội thảo do Cơ quan Năng suất Malaysia (MPC) tổ chức trong khuôn khổ hoạt động của Ủy ban kinh tế APEC (EC), bên lề Hội nghị quan chức cấp cao lần thứ nhất (SOM1) và các cuộc họp liên quan trong năm APEC 2020 tại Putrajaya, Malaysia.

TS. Trần Thị Hồng Minh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tham dự Hội thảo.

Trong hai ngày Hội thảo, đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC, các tổ chức quốc tế như Ngân hàng thế giới, đại diện cộng đồng doanh nghiệp, v.v. đã cùng trao đổi thông tin và kiến thức về thực tiễn pháp lý liên quan tới kinh tế chia sẻ; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của các nền kinh tế thành viên trong tiếp cận và xử lý tác động chính sách của kinh tế chia sẻ. Kết quả của Hội thảo sẽ là cơ sở để đề xuất, xây dựng các chương trình, hoạt động tiếp theo trong khuôn khổ EC và APEC về thúc đẩy kinh tế chia sẻ; cũng như mở ra các định hướng chính sách cho các nền kinh tế APEC trong giai đoạn tiếp theo.

Tại Hội thảo, TS. Trần Thị Hồng Minh trình bày tham luận về kinh nghiệm xây dựng chính sách phát triển kinh tế chia sẻ ở Việt Nam. Trong bối cảnh khoa học và công nghệ đang có những bước tiến nhanh như vũ bão, Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các động lực phát triển mới, khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế mới, trong đó có kinh tế chia sẻ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) là cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì nghiên cứu, xây dựng và đề xuất các chủ trương, chính sách về thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ tại Việt Nam. Các chủ trương, chính sách này đã được ban hành tại Quyết định số 999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 12 tháng 8 năm 2019. Trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục chủ trì, theo dõi và đánh giá việc thực thi các chính sách về phát triển mô hình kinh tế chia sẻ tại Việt Nam.

TS. Trần Thị Hồng Minh trình bày tham luận

TS. Trần Thị Hồng Minh đã giới thiệu ba lĩnh vực kinh tế chia sẻ cụ thể ở Việt Nam, bao gồm giao thông, khách sạn – lưu trú và cho vay ngang hàng. TS. Trần Thị Hồng Minh cũng nêu lên những khó khăn và thách thức trong thử nghiệm các đề xuất chính sách có liên quan, ví dụ như cạnh tranh giữa các chủ thể kinh doanh truyền thống và mô hình kinh doanh mới; thiếu thông tin, số liệu để đánh giá tác động chính sách; v.v. Tham luận của TS. Trần Thị Hồng Minh khẳng định cần có cách tiếp cận mở trong xây dựng chính sách, thúc đẩy kinh tế chia sẻ. Đồng thời, tất cả bộ, ngành và các bên có liên quan cần vào cuộc để thúc đẩy kinh tế chia sẻ. TS. Trần Thị Hồng Minh cũng nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò của hợp tác quốc tế, kinh nghiệm tham vấn chính sách và áp dụng các thực tiễn pháp lý quốc tế tốt, v.v. – mà Hội thảo tại Putrajaya chính là một biểu hiện sinh động.

Bên lề Hội nghị, TS. Trần Thị Hồng Minh cũng đã có các cuộc tiếp xúc, trao đổi với các quan chức, chuyên gia, học giả của các nền kinh tế thành viên APEC về các vấn đề liên quan đến thiết kế và thực thi chính sách thúc đẩy kinh tế chia sẻ.

 

Nguồn: Ban Nghiên cứu tổng hợp, CIEM