Thông báo tài liệu mới

KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN KINH TẾ BAN ĐÊM VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM

30/12/2019 - 203 lượt xem

Kinh tế ban đêm được nghiên cứu từ giữa những năm 1990. Các nghiên cứu đã tập trung vào kinh tế ban đêm ở châu Âu (Anh, Scotland, Đức, Hà Lan, Đan Mạch, Pháp và Ý) và Mỹ (tập trung nghiên cứu các thành phố Los Angeles, Philadelphia, Baltimore, Cincinnati và New York), Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico, Argentina và Singapore. Các nghiên cứu cho thấy các thành phố trên thế giới đã thúc đẩy kinh tế ban đêm như là một chiến lược phục hồi kinh tế thời kỳ hậu công nghiệp vào những năm 1980...

ThS. Tạ Minh Thảo

CN. Nguyễn Thanh Huyền

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Xem chi tiết tại đây: 

Chuyên đề số 9/2019