Thông báo tài liệu mới

TÁI CƠ CẤU KINH TẾ VIỆT NAM: 10 NĂM NHÌN LẠI VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

30/12/2019 - 164 lượt xem

Cải cách và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong hơn 25 năm từ khi mở cửa đã đạt được những thành tựu nổi bật trên nhiều mặt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm giai đoạn 2001-2010 của Việt Nam đạt 7,26%, cao hơn nhiều so với trung bình trong khu vực và trên thế giới.Từ năm 2008, Việt Nam đã trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình theo xếp hạng của Ngân hàng thế giới, với nhiều thành tích vượt bậc về xóa đóigiảm nghèo.Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm xuống còn khoảng gần 5,35%[1].

Ths. Nguyễn Văn Tùng

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Xem chi tiết tại đây:

Chuyên đề số 7/2019