Thông báo tài liệu mới

CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN NHẰM THỰC HIỆN AN SINH XÃ HỘI BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM

31/12/2019 - 177 lượt xem

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là chính sách an sinh xã hội dài hạn hướng tới BHXH toàn dân, để mọi người dân đều có lương hưu khi hết tuổi lao động. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, con số người tham gia vẫn thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Bài viết này nhằm đánh giá thực trạng, cơ chế chính sách hiện hành về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm thực hiện an sinh xã hội bền vững ở Việt Nam.

Từ khóa: Bảo hiểm xã hội tự nguyện, an sinh xã hội, phát triển bền vững.

Ths.Hoàng Văn Cương

Ban Nghiên cứu các vấn đề xã hội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Xem chi tiết tại đây:

Chuyên đề 4/2019