TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội thảo: “Chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư”

26/12/2019 - 594 lượt xem

Nhằm triển khai nhiệm vụ số 185, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nghiên cứu và xây dựng “Đề án chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện; đổi mới phương pháp, cách thức giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, hiệu quả, thuận tiện, phục vụ theo nhu cầu của người dân và doanh nghiệp”, ngày 25/12/2019, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo: “Chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư”. Hội thảo do Phó Viện trưởng Phan Đức Hiếu chủ trì.

Đến dự với Hội thảo có đại diện của các Cục, Vụ, Viện, các đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các chuyên gia nghiên cứu, và các cơ quan truyền thông báo chí đến đưa tin.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, Phó Viện trưởng Phan Đức Hiếu cho rằng: Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần thực hiện cải cách hành chính, chuyển dần những nhiệm vụ, thủ tục mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện; đổi mới phương pháp, cách thức giải quyết thủ tục hành chính, từ đó sẽ góp phần tinh gọn bộ máy quản lý của cơ quan nhà nước, thực hiện đúng theo chủ trương tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả môi trường cạnh tranh, giải quyết các nhu cầu cần thiết cho doanh nghiệp và người dân, giảm gánh nặng cho doanh nghiệp.

Hội thảo hôm nay sẽ đi vào những nội dung chính, rà soát trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Bộ đang thực hiện. Trên cơ sở đó đề xuất, xem xét thủ tục/dịch vụ hành chính công nào nên chuyển? thủ tục/dịch vụ hành chính công cần giữ? Khi thủ tục/dịch vụ hành chính công giữ lại thì cần đổi mới phương thức quản lý, thực hiện như thế nào?

Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

TS. Hồ Công Hòa, Phó Trưởng ban, Ban Nghiên cứu các vấn đề xã hội đã trình bày sơ bộ kết quả rà soát và nghiên cứu về việc chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Về mặt thời gian: Đề án sẽ thực hiện từ năm 2018 và các năm tiếp theo.

Trong năm 2019, Nhóm nghiên cứu đã tiến hành rà soát những vấn đề lý luận chung, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, thực hiện khảo sát địa phương và làm việc với các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ.

Đầu ra của Đề án đó là Quyết định phê duyệt của Bộ trưởng để triển khai, thực hiện trong ngành kế hoạch và đầu tư.

Kết quả nghiên cứu trong năm 2019 đã đạt được đó là:

- Làm rõ cơ sở lý luận về chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhận một số dịch vụ hành chính công;

- Đánh giá thực trạng cung ứng dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

- Đề xuất giải pháp chuyển giao một số loại hình dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư mà nhà nước không nhất thiết phải làm cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội.

Ông Hồ Công Hòa, Phó Trưởng ban, Ban Nghiên cứu các vấn đề xã hội (CIEM)

Trên cơ sở kết quả rà soát, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp thực hiện. Hội nghị đã được nghe các ý kiến đóng góp rất thiết thực từ các đại điện từ các đơn vị trong Bộ như Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Văn phòng Bộ, Thanh tra, Vụ kinh tế địa phương và lãnh thổ...

Từ những đóng gó ý kiến trực tiếp của các đại biểu và những trao đổi từ phía Nhóm nghiên cứu để làm rõ cơ sở pháp lý, nguồn gốc nhiệm vụ, phạm vi thực hiện và phương pháp đề xuất các kiến nghị giải pháp. Ông Phan Đức Hiếu cho rằng: Nhiệm vụ này là rất quan trọng, cần có nghiên cứu sâu hơn và có những đề xuất mạnh mẽ, thiết thực hơn nữa. Hiện tại, nhóm nghiên cứu nhanh chóng tiếp thu các ý kiến góp ý từ các đại biểu, hoàn thiện Báo cáo để báo cáo Bộ trưởng.

Toàn cảnh Hội thảo

Phát biểu bế mạc Hội thảo, ông Phan Đức Hiếu cảm ơn sự tham gia và đóng góp ý kiến thiết thực từ các đại biểu. Ông Hiếu đề nghị Nhóm nghiên cứu hoàn thiện báo cáo và gửi các đơn vị cho ý kiến trực tiếp, trước khi trình Bộ trưởng. Hội thảo đã kết thúc và thành công tốt đẹp như mục tiêu đề ra.

 

Nguồn: Hoàng Văn Cương, Ban Nghiên cứu các vấn đề xã hội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.