TIN TỨC - SỰ KIỆN

Mời tham dự Hội thảo: “Chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư”

24/12/2019 - 438 lượt xem

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao nhiệm vụ nghiên cứu và xây dựng “Đề án chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện; đổi mới phương pháp, cách thức giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở nguyên tắc bảo đảm an ninh, an toàn, hiệu quả, thuận tiện, phục vụ theo nhu cầu của người dân và doanh nghiệp” trong khuôn khổ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ (nhiệm vụ số 185). Thực hiện nhiệm vụ được giao, Viện đã xây dựng dự thảo Đề án “Chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính nhà nước không nhất thiết phải thực hiện trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư” (xin gửi kèm theo).

 Để góp phần hoàn thiện dự thảo Đề án nêu trên, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị liên quan cho báo cáo trước khi trình Bộ trưởng.

Thời gian: Từ 8h30-11h30, sáng thứ tư, ngày 25 tháng 12 năm 2019 (Bắt đầu đăng ký đại biểu từ 8h00).

Địa điểm: Phòng họp tầng 2, nhà B, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội (Chương trình Hội thảo kèm theo).

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trân trọng kính mời các anh/chị quan tâm tới tham dự và đóng góp ý kiến tại Hội thảo.

 Trân trọng./.

giấy mời

chương trình