TIN TỨC - SỰ KIỆN

VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020

23/12/2019 - 1036 lượt xem

VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BKHĐT ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng kết công tác năm 2019 và xây dựng chương trình công tác năm 2020, chiều ngày 20/12/2019 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và chương trình công tác năm 2020.

Đến dự hội nghị tổng kết có Ông Mai Ngọc Bích, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Công đoàn Bộ, Ông Nguyễn Thế Ngân, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bà Phan Thị Thùy Trâm, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Ông Đoàn Đạt, Phó Chánh Văn phòng Bộ, cùng toàn thể cán bộ nghiên cứu, công chức, viên chức của Viện.

Thay mặt tập thể Viện, Bà Trần Thị Hồng Minh, Viện trưởng CIEM đã tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và chương trình công tác năm 2020.

Năm 2019, Viện được giao chủ trì thực hiện 44 nhiệm vụ, trong đó có 22 nhiệm vụ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội và 22 nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác của Bộ. Đến nay, đã hoàn thành 40 nhiệm vụ (trong đó có 18/22 nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ), 03 nhiệm vụ tiếp tục thực hiện trong năm 2020, 01 nhiệm vụ chuyển cho đơn vị khác.

Về công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu chính sách, Viện thực hiện 02 đề tài cấp Nhà nước và 04 đề tài cấp Bộ được chuyển tiếp từ năm trước, đến nay đã hoàn thành 01 đề tài cấp Nhà nước và 04 đề tài cấp Bộ. Viện chủ động tham gia đấu thầu, thực hiện các công trình nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu với các đối tác bên ngoài.

Trong công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, Viện tiếp tục thực hiện có hiệu quả một số Chương trình, Dự án nghiên cứu phối hợp do các tổ chức nước ngoài tài trợ như: Dự án Hỗ trợ tái cơ cấu nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam (RCV); Dự án Cải cách kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng xanh (GIZ); Dự án GIG – USAID (hỗ trợ triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP về cải thiện MTKD, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia); Dự án Phát triển kinh tế thích ứng với khí hậu (CRED, do GIZ quản lý). Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với một số tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, trường trong khu vực và trên thế giới để thực hiện các công trình nghiên cứu, báo cáo, điều tra khảo sát, cụ thể như: Tham gia các hoạt động của Ủy ban Kinh tế, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC); Chuẩn bị và hoàn thành việc ký Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Ủy ban Tổng thống về phát triển cân đối quốc gia Hàn Quốc.

Trong công tác đào tạo, tư vấn, năm 2019 Viện đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho 09 NCS, bảo vệ cấp cơ sở cho 05 NCS; đã cấp bằng cho 06 NCS và ra quyết định cấp bằng tiến sĩ cho 03 NCS. Đồng thời rà soát tiến độ thực hiện luận án của 77 NCS từ khóa 7 đến khóa 13. Qua đó, đã gia hạn thời gian đào tạo cho 15 NCS khóa 11, dừng đào tạo 08 NCS; tiếp nhận trở lại bảo vệ luận án 01 NCS khóa 8.

Công tác thông tin khoa học, Viện tiếp tục vận hành tốt Cổng thông tin điện tử của Viện (ciem.org.vn): Cập nhật đầy đủ tin, bài trên cả trang tiếng Việt và tiếng Anh. Chú trọng chất lượng thông tin, góp phần quảng bá các sản phẩm nghiên cứu của Viện. Tích cực hợp tác trao đổi thông tin và xây dựng các cơ sở dữ liệu điện tử có chất lượng bên cạnh các hoạt động thư viện truyền thống; bổ sung và xử lý nghiệp vụ một số lượng lớn tài liệu cho Thư viện; đồng thời tích cực khai thác nguồn thông tin điện tử miễn phí của các tổ chức quốc tế và nguồn khác.

Liên quan đến công tác nội bộ cơ quan, Viện tiếp tục thực hiện đúng quy định của Nhà nước và của Bộ về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hành chính sự nghiệp; thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội. Việc chi tiêu từ các hoạt động có nguồn kinh phí NSNN cấp và ngoài ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định.

 Công tác Đảng và công tác đoàn thể: Cán bộ đảng viên có trình độ chính trị và chuyên môn cao, đã và đang phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy Viện đã thực hiện tốt nề nếp sinh hoạt định kỳ, giữa kỳ với sự tham gia phối hợp của tập thể Lãnh đạo Viện; công tác chỉ đạo, điều hành của tập thể Lãnh đạo Viện và Đảng ủy Viện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Công tác đoàn thể: Công đoàn phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Viện, Đảng ủy Viện, Chi đoàn thanh niên, Chi Hội Cựu chiến binh tổ chức đoàn viên tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, …. chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Ban Nữ công tích cực tham gia các hoạt động của Ban Nữ công Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời chủ động tổ chức các hoạt động trong nội bộ, tham gia các hoạt động của Ủy ban vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Hoạt động của Chi đoàn thanh niên được duy trì thường xuyên và luôn đi tiên phong trong các phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các hoạt động giao lưu do Công đoàn Bộ và Đoàn thanh niên Bộ phát động. Các đoàn viên tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, hoàn thành tốt công tác chuyên môn.

Viện đã tiến hành tổng kết công tác thi đua năm 2019, Viện trưởng quyết định khen thưởng: 73 cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến"; 07 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; 03 đơn vị đạt danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”; 03 đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Đồng thời đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ xem xét và quyết định:

+ 01 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” do có thành tích 03 năm liền đạt “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

+ Tập thể Viện đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

+ Đề nghị Bộ trưởng tặng bằng khen cho tập thể Viện và 03 đơn vị thuộc Viện.

+ Đề nghị Bộ tặng cờ thi đua của Bộ cho tập thể Viện.

Năm 2019 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đặc biệt đã hoàn thành các đề án, báo cáo quan trọng và đã được cấp có thẩm quyền ban hành. Các sản phẩm nghiên cứu đã đề xuất nhiều chủ trương, chính sách về kinh tế có tính thực tiễn cao, góp phần tham mưu cho Bộ, Chính phủ ban hành những cơ chế, chính sách điều hành nền kinh tế và phát triển đất nước.

Được Chính phủ đánh giá cao những góp ý phản biện tích cực trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật phục vụ phát triển đất nước.

Tuy nhiên, vẫn còn một số đề án, báo cáo chưa bảo đảm thời gian theo yêu cầu, nguyên nhân: một số bộ, cơ quan được gửi lấy ý kiến theo quy định thường chậm trả lời hoặc trả lời chung chung; một số vấn đề mới cần phải nghiên cứu, khảo sát kỹ để đảm bảo chất lượng của sản phẩm; một số đề án, báo cáo phải chỉnh sửa lại nhiều lần theo ý kiến của các cấp có thẩm quyền.

Nguồn ngân sách Nhà nước cấp còn hạn hẹp làm cho Viện khó có thể thực hiện được những bước cải tiến và đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu. Hàng năm, Bộ thường giao thực hiện thêm nhiều Đề án, báo cáo so với phương án, kế hoạch đã được duyệt và như vậy có nhiều nhiệm vụ không được cấp kinh phí, trong khi đó một số nhiệm vụ đến hết năm chưa thực hiện xong do các yếu tố khách quan, thì có thể bị cắt kinh phí.

Năm 2020, Viện tập trung thực hiện khoảng 20 nhiệm vụ, gồm 01 Dự thảo luật, 01 Dự thảo nghị định, 6 đề án và hơn 10 báo cáo tổng kết tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, … của Chính phủ, của Đảng; Chủ trì, tham gia và tổ chức các hoạt động trong phạm vi phụ trách trong năm APEC 2020, hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ phục vụ ASEAN 2020… Đồng thời tiếp tục đào tạo tiến sỹ theo chức năng của Viện, duy trì thông tin khoa học,… Trong năm, Viện sẽ tiếp tục nhận thêm những công việc đột xuất do Lãnh đạo Bộ giao hoặc những nhiệm vụ được giao bổ sung theo Chương trình công tác của Chính phủ. Tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác với các đối tác trong nước, địa phương và nước ngoài trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học,…

Phát biểu chỉ đạo, góp ý cho Báo cáo Tổng kết công tác năm 2019 và dự kiến nhiệm vụ năm 2020, đại diện một số Ban, Trung tâm của Viện đã nêu lên một số vấn đề cần quan tâm trong năm 2020 như sau:

- Cần sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ với Viện, Lãnh đạo Viện với các đơn vị trong Viện; Tích cực hỗ trợ, phối hợp giữa các đơn vị trong Viện và các đơn vị trong Bộ cũng như ngoài Bộ.

- Nhiệm vụ của Viện do Lãnh đạo Bộ giao và có những công việc xuất phát từ công văn, quyết định, nghị định, chỉ thị của Chính phủ, của Đảng (từ một số năm trước), do vậy khối lượng văn bản là khá nhiều. Vì vậy, khi dự thảo xây dựng kế hoạch công tác năm 2020 cần tính đến các nhiệm vụ này để các Ban có thể đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ. Đối với của các dự án cần có chương trình, kế hoạch cụ thể để các đơn vị biết, chuẩn bị và tham gia.

- Những sản phẩm nghiên cứu cần được chia xẻ ngay trong nội bộ của Viện để các nghiên cứu viên khai thác, học hỏi, phát huy tinh thần nghiên cứu của tập thể, tiết kiệm thời gian, công sức, vật chất,… Đặc biệt là những đề tài, đề án có sự hỗ trợ từ nguồn NSNN là tài sản chung, cần chia xẻ kết quả nghiên cứu.

- Viện được đánh giá có vị trí quan trọng, vì vậy công tác truyền thông, báo chí cần được quan tâm đẩy mạnh hoạt động để hình ảnh của Viện tiếp tục được nâng cao. Lãnh đạo Viện cần quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác trong lĩnh vực này nâng cao trình độ chuyên môn, có kinh phí để phát huy vai trò công tác truyền thông.

- Nguồn kinh phí cấp cho Viện mấy năm gần đây gần như không thay đổi nên khó khăn cho hoạt động chung, trong khi nhiệm vụ được giao ngày càng nhiều, chủ đề khó. Tập thể cán bộ của Viện luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành những chưa phát huy được nguồn lực từ bên ngoài.

- Nguồn nhân lực của Viện cần được Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Viện tích cực quan tâm. Quan tâm trong đào tạo nâng cao chất lượng, năng lực nghiên cứu đến lực lượng (số lượng). Tâm tư của cán bộ viên chức tại Viện khi có sự phân biệt trong đào tạo,… Cần hạn chế việc “chảy máu chất xám”.

- Công tác đào tạo tiến sĩ của Viện được bên ngoài đánh giá tốt, cần tiếp tục phát huy.

Phát biểu tại Hội nghị, Ông Nguyễn Thế Ngân, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ MPI đánh giá cao tinh thần đoàn kết trong công việc, phát huy trí tuệ tập thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2019. Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ hy vọng trong năm 2020, Viện tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết, gắn bó và có những bước đột phá hơn, khởi sắc hơn trong công tác nghiên cứu. 

Ông Mai Ngọc Bích, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đánh giá cao các công việc mà Viện đã hoàn thành trong năm 2019, đặc biệt đánh giá cao Viện đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn liền với công tác chuyên môn. Ông Bích cũng nhấn mạnh năm 2020 sẽ là năm tổ chức đại hội đảng các cấp, Đảng bộ Viện cần tập trung nghiêm túc thực hiện tổ chức đại hội do Đảng bộ cấp trên hướng dẫn. Ông Bích cũng mong muốn năm 2020, Viện tiếp tục có những đóng góp tích cực vào các buổi sinh hoạt chuyên đề mà Đảng ủy cơ quan Bộ tổ chức.

Bà Phan Thị Thùy Trâm, Phó Vụ trưởng Vụ Vụ Thi đua -  Khen thưởng và Truyền thông (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cũng đánh giá cao kết quả công việc của Viện. Công tác thi đua, khen thưởng của Viện được thực hiện tốt, đề xuất đúng đối tượng, đích đáng. Điểm nổi bật của Viện là công tác truyền thông. Đại diện Vụ Thi đua -  Khen thưởng và Truyền thông mong muốn năm 2020, Viện vẫn tiếp tục duy trì đội ngũ đông đảo báo đài thân thiết, viết tin, đăng tải về các kết quả  nghiên cứu của Viện. Đồng thời, bà Trâm cũng khẳng định Vụ Thi đua – Khen thưởng và Truyền thông đã thẩm định, trình hồ sơ lên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước để tặng thưởng danh hiệu cao quý nhất cho tập thể Viện là Anh hùng thời kỳ đổi mới. Đây sẽ là ghi nhận quan trọng của Đảng, Chính phủ, Nhà nước công nhận và ghi dấu ấn quan trọng trong 40 năm qua mà tập thể cán bộ đảng viên, viên chức đã đóng góp vào Công cuộc đổi mới, phát triển phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Công đoàn Bộ đã chúc mừng các kết quả đạt được của Viện trong mọi mặt năm 2019. Bà Lan cũng chia sẻ với những khó khăn của viên chức tại Viện như việc người tham gia đào tạo phải tự chi trả học phí, đồng thời đề xuất cơ quan cách thức hỗ trợ giữa người đi học và cơ quan cử đi học.

Ông Đoàn Đạt, Phó Văn phòng Bộ, đánh giá cao các nhiệm vụ mà Viện đã hoàn thành trong năm 2019 đồng thời giải thích một số vấn đề mà Viện quan tâm liên quan đến công tác văn phòng Bộ quản lý như khi Bộ giao thêm công việc cho Viện thì cần bổ sung kinh phí thực hiện. Công tác bàn giao quản lý và sử dụng cơ sở, tài sản của Viện tới đây sẽ sớm được thực hiện.

Tự hào với những kết quả đã đạt được, ghi nhận những đề xuất, những góp ý của đại diện cơ quan Bộ và các đại biểu tham dự trong Hội nghị Tổng kết công tác 2019, Viện trưởng Trần Thị Hồng Minh đã kết luận: Mỗi nghiên cứu viên, công chức viên chức của Viện sẽ là những chiến sĩ trên mặt nghiên cứu, cống hiến hết sức mình cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; luôn chủ động học hỏi, vượt qua những rào cản và tự nâng cao bản lĩnh chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, chung sức xây dựng tập thể vững mạnh, đoàn kết hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2020, Viện tiếp tục phát huy tinh thần cải cách, nghiên cứu và chủ động đề xuất những quyết sách quan trọng với Đảng, Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chính phủ góp phần điều hành đất nước phát triển vững mạnh về kinh tế và ổn định về chính trị, góp phần nâng đưa vị thế Tổ quốc Việt Nam lên tầm cao mới.

Đối với công tác điều hành, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, cán bộ công chức viên chức của Viện phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020, quyết tâm xây dựng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương ngày càng phát triển và vững mạnh./.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi tổng kết năm:

 

Nguồn: Trung tâm Tư vấn, đào tạo và Thông tin - Tư liệu (CIEM).