Tiêu điểm tin

Mời tham dự Hội thảo chuyên đề về “Thực trạng chính sách công nghiệp và năng lực công nghệ của khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước ở Việt Nam”

25/11/2019 - 1578 lượt xem

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương được giao thực hiện đề tài “Phân tích năng lực công nghiệp của khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước ở Việt Nam: gợi ý điều chỉnh chính sách công nghiệp nhằm tránh bẫy thu nhập trung bình” thuộc Chương trình nghiên cứu do Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia tài trợ. Trong khuôn khổ nghiên cứu này, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo chuyên đề về “Thực trạng chính sách công nghiệp và năng lực công nghệ của khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước ở Việt Nam”. Mục tiêu của Hội thảo nhằm thảo luận về thực trạng năng lực công nghệ của khu vực doanh nghiệp tư nhân trong nước, những tác động của chính sách công nghiệp đến năng lực công nghệ của doanh nghiệp, từ đó đưa ra một số giải pháp, khuyến nghị chính sách.

Thời gian: 08h30-11h30, Thứ Ba, ngày 26/11/2019 (đăng ký lúc 08h00)

Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà B

     (Chương trình được gửi kèm email)           

Kính mời các Anh/Chị quan tâm tới tham dự và đóng góp ý kiến 

 

Chương trình Hội thảo