Mời Hội thảo “Môi trường kinh doanh Việt Nam 2016-2019 qua xếp hạng Doing Business: Kết quả và một số gợi ý cải cách”
Hoạt động

Mời Hội thảo “Môi trường kinh doanh Việt Nam 2016-2019 qua xếp hạng Doing Business: Kết quả và một số gợi ý cải cách”

25/10/2019 - 1870 lượt xem

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là trọng tâm ưu tiên của Chính phủ trong những năm qua. Chính phủ đã triển khai nhiều hành động, trong đó đáng chú ý là việc liên tục ban hành 5 Nghị quyết 19 về cải thiện môi trường kinh doanh (từ 2014-2018) và Nghị quyết số 02 (năm 2019) về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện các Nghị quyết, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của nước ta đã có nhiều cải thiện tích cực. Tuy vậy, môi trường kinh doanh ở nước ta vẫn còn nhiều thách thức và doanh nghiệp mong muốn hơn nữa những cải cách thực chất.

Trong bối cảnh đó, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp với Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Refrom) tổ chức Hội thảo “Môi trường kinh doanh Việt Nam 2016-2019 qua xếp hạng Doing Business: Kết quả và một số gợi ý cải cách”. Mục tiêu của Hội thảo nhằm đánh giá kết quả cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam (giai đoạn 2016-2019) theo Doing Business, nhận diện những vấn đề đặt ra; trao đổi những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và đề xuất kiến nghị các giải pháp nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch, giảm chi phí, giảm rủi ro và tạo niềm tin cho doanh nghiệp; qua đó cải thiện chất lượng và thứ hạng về môi trường kinh doanh của Việt Nam trên các bảng xếp hạng thế giới.

Thời gian: 08h30-11h30, Thứ Hai, ngày 28/10/2019 (đăng ký lúc 08h00)

Địa điểm: Hội trường tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, 68 Phan Đình Phùng, Hà Nội.

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trân trọng kính mời Ông/ Bà hoặc đại diện Quý Cơ quan/Doanh nghiệp tới tham dự và đóng góp ý kiến cho Hội thảo (Chương trình Hội thảo được gửi kèm theo Thư mời này).


Tin tức khác